Sopimus vaarallisimpien kemikaalien käyttökiellosta syntynyt

122 maan edustajat saivat sunnuntaina Etelä-Afrikassa aikaan sopimuksen, jossa kielletään kaikkein vaarallisimpien myrkyllisten kemikaalien käyttö. Sopimus koskee kahtatoista hyönteismyrkkyä ja teollisuuden kemikaalia, mm. DDT:tä ja PCB:tä.

Monet teollisuusmaat ovat jo aiemmin kieltäneet useiden myrkkykemikaalien käytön. Niitä käytetään kuitenkin edelleen kehitysmaissa, joista ne hitaan hajoamisen seurauksena leviävät kaikkialle maailmaan. Myrkkykemikaalit aiheuttavat esimerkiksi syöpää, sikiöiden epämuodostumia ja siittiömäärän alenemista. Erityisessä vaarassa ovat esimerkiksi eskimot, joiden pääravintolähteeseen eli hylkeeseen myrkyt kertyvät.

Kiellettyjen myrkkyjen listalla ovat aldriini, dieldriini, endriini, DDT, heptakloori, klordaani, mirex, toksafeeni, heksaklooribentseeni, PCB, dioksiinit ja furaanit. Malaria-alueilla tehdään poikkeuksia DDT:n kohdalla, sillä sille ei kaikissa maissa ole taloudellisia vaihtoehtoja. Neuvottelusopimuksen mukaan rikkaat valtiot avustavat taloudellisesti kehitysmaita löytämään myrkkykemikaaleille vaihtoehtoja ja hävittämään kemikaalivarastoja.

Sopimusneuvotteluja on käyty 1990-luvun puolivälistä lähtien. Johannesburgin neuvotteluratkaisu allekirjoitetaan toukokuussa Tukholmassa. Sopimuksen voimaanastuminen vaatii 50 valtion ratifioinnin. Ratifiointiprosessin oletetaan vievän vuosia.

Lähde: Helsingin Sanomat