Kuparissa ratkaisu sähköenergian tehostamiseen

Kuparissa ratkaisu sähköenergian tehostamiseen

Kupari, jota käytetään maailmanlaajuisesti sähkön siirtämiseen, häviää hintakilpailussa energiatehokkuudeltaan huonommille materiaaleille. Tuloksena tästä hukkasähkön määrä lisääntyy. Siirtymällä laajemmin kuparin käyttöön olisi mahdollista vähentää hukkasähkön määrää.

Yritys supistaa päästöjä Kioton sopimuksen mukaiseksi on tuonut painetta vähentää hukkasähköä käyttämällä yhä enemmän kuparia muuntajissa ja kaapeleissa. Euroopan kupari-instituutin (ECI) raportissa EU:n komissiolle selvitetään, että EU-alueella muuntajissa hukkaantuu sähköä määrä, joka vastaa 15 miljoonan kodin energiankulutusta. Siirtyminen tehokkaampiin muuntajiin säästäisi energiaa EU-alueella vuosittain 22 terawattia, mikä päästöissä vastaa neljää prosenttia EU:n Kiotossa asettamista tavoitteista. Hiilidioksidipäästöinä tämä tarkoittaa yhdeksän miljoonan tonnin päästöjä.

Sähköä hukkaantuu sähköisten laitteiden kuumetessa niiden materiaalien vastustaessa sähkövirran kulkua. Kupari on sitä kalliimman hopean jälkeen kaikkein sähkönvastukseltaan kaikkein pienin materiaali. Niinpä sitä käytettäessä sähköä hukkaantuu vähemmän kuin kilpailevia materiaaleja (mm. alumiinia) käytettäessä. Myös johtojen paksuus vaikuttaa vastukseen: mitä paksumpi johto, sen pienempi vastus.

Näin ollen hukkasähkön välttämiseksi ihanteellinen ratkaisu olisi käyttää mahdollisimman paljon kuparia, ja mieluummin vielä nykyistä paksumpina säikeinä. Tämä kuitenkin edellyttäisi mittavia investointeja. Reutersille antamassaan haastattelussa ECI:n sähköohjelmien johtaja De Keulenaer totesi nykyisen säätelynpurkamispaineen aiheuttaneen sen, että energiatehokkaiden muuntajien osuus pikemminkin vähentyy kuin lisääntyy. EU tutkii parhaillaan mahdollisuutta asettaa muuntajille minimitehokkuus, mutta standardoinnit ovat yleensä pitkäkestoisia prosesseja.

EU:ssa käytetään kuparia vuosittain n. 2 miljoonaa tonnia. Mikäli Euroopan 4 miljoonaa muuntajaa päivitettäisiin energiatehokkaiksi, De Keulenaer sanoi kuparinkulutuksen lisääntyvän realistisesti arvioiden 10-15 tonnia vuodessa. Ongelma siirtymisessä energiatehokkaampiin laitteisiin on ensisijaisesti taloudellinen: nykytrendin mukaisesti sähköyhtiöiden ratkaisuja ei perustella niinkään kansallisella pitkän tähtäimen edulla, vaan lyhyemmän aikavälin tavoitteilla.

Lähde: Reuters

Lue lisää!