Där livet kan slå rot: Vem är vi?

Huvudansvariga:

Aleksi Neuvonen
Jarre Parkatti

Kärntruppen (med i arbetet fortlöpande, intervjuer etc.):

Marja Aittamaa
Jepa Leväsvirta
Niko Lipsanen
Max Mannola

Deltagit eller givit värdefullt stöd i olika skeden av arbetet:

Hanna Mattila
Tapio Rantala
Elina Rikkilä
Tasja Salin
Pauli Saloranta
Anssi Savisalo
Pekka Vehniäinen

Visualiseringen av stadsvisionen:

Max Hartman
Maria Klemetz
Péter Paalanen

Stadsutopi eller sporadiskt deltagande:

Anna Böhling
Henna Kajava
Antero Saarikoski
Tero Santaoja
Olli Sarlin


Tillbaka till ingångssidan till Där livet kan slå rot