EU sijoittaa yli miljardi euroa ydinenergian tutkimukseen

“Turvallinen ja puhdas ydinenergia on kestävän kehityksen kannalta ensiarvoista. Siitä on suurta hyötyä Kioton sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi”, EU:n tutkimusasioista vastaava komissaari Philippe Busquin sanoo. “Kun Yhdysvallat jäi Kioton sopimuksen ulkopuolelle, Euroopan unionin taakka muuttui entistä painavammaksi.”Suurin osa rahoituksesta, 750 miljoonaa euroa, käytetään fuusioenergian tutkimiseen. Tarkoitus on perustaa lahivuosina uusi fuusiotutkimuksen keskus ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). ITER-projektiin osallistuvat Euroopan unionin lisaksi Japani, Kanada ja Venaja.Perinteisen ydinvoiman eli fissioenergian osuus EU-rahoista kohdistetaan ydinjätteiden käsittelyn ja varastoinnin kehittamiseen. Jäteongelma pysyy edelleen jokaisen jäsenmaan omalla vastuulla. EU:n mukaan “yhteistyö kommission kanssa varmistaa yhtäläisen lähestymistavan läpi Euroopan.”Greenpeacen energiakampanjan Tobias Münchmeier sanoo pettyneensä fuusioenergiaan sijoitetun rahoituksen vuoksi. “Tämä on rahan tuhlausta, koska jopa komission omat dokumentit todistavat että ydinfuusiosta ei tule taloudellisesti kannattavaa seuraavaan viiteenkymmeneen vuoteen.”“Emme ymmärrä miksi tällaisia summia sijoitetaan fuusioon eikä vaihtoehtoisiin energialähteisiin, joiden myötä Eurooppa voisi suuntautua kohti kestavää energian käyttöä”, Münchmeier sanoo.


Lähteet: Reuters ja Euroopan unioni