Tulevaisuudessa vihreää sähköä joka kymmenenteen yritykseen

Keväällä 2002 tehtyjen tutkimusten mukaan Suomessa oli vihreällä sähköllä vain 300 yritysasiakasta ja 7000 kotitalousasiakasta. Sähkömarkkinoita tutkivan Vaasa-Emg:n mukaan ainoastaan kotitalousasiakkaiden määrä on kasvanut edellisvuodesta.


Vihreä sähkö tunnetaan huonostiJuuri valmistumassa oleva saman tutkimuslaitoksen kansainvälinen kyselytutkimus kertoo syyn yritysten laimeaan kiinnostukseen. Yritykset eivät tiedä, mitä vihreä sähkö on, mitä hyötyä sen ostamisesta on ja mistä sitä voi saada.Sähköyhtiöt eivät liioin saa korkeaa arvosanaa toimistaan. Ne eivät kykene tavoittamaan vihreästä sähköstä kiinnostuneita yrityksiä ja ne tuntevat heikosti yritysten sähkönhankintaan liittyvää päätöksentekoa. Sähköyhtiöiden oma arvostus vihreää sähköä kohtaan voi myös olla vähäistä. Yri puolelle kyselyyn osallistuneista yrityksistä yksikään sähköyhtiö ei ollut edes tarjonnut vihreää sähköä.Vaasa-Emg:n tutkimus antaa kuitenkin viitteitä valoisammasta tulevaisuudesta. Kyselyyn Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Hollannissa vastanneista yrityksistä jopa joka kolmas pitää vihreän sähkön ostamista tulevaisuudessa erittäin todennäköisenä. Suomalaisista yrityksistä vain 10% arvioi tekevänsä näin.Keski-Euroopassa vihreän sähkön suhteellinen osuus sähkön myynnistä on jo nyt selkeästi suurempi kuin Suomessa. Vaasa-Emg:n mukaan tähän on syynä sikäläisten yritysten suurempi kiinnostus ostaa ja hyödyntää vihreää sähköä markkinoinnissaan. Tämä kiinnostus heijastuu myös kotitalousasiakkaiden markkinoille.
Lähde: Energia-lehti 6-7/2002