Kopi 3: Eri tieteiden näkökulmat kaupunkisuunnitteluun

Vaikka kaupunkisuunnittelun ja -tutkimuksen opintopiirin kokoontumisten teemat on nimetty eri tieteenalojen mukaan, jako on tehty jokseenkin pragmaattisesti vetäjien kiinnostuksen ja asiantuntemuksen mukaan. Emme kykene tiivistämään kunkin tieteenalan merkitystä kaupunkisuunnittelun kannalta, eikä se ole myöskään opintopiirin tarkoitus.


Jako eri tieteenaloihin voidaan yleensäkin kyseenalaistaa. Kulttuurimaantiede ja estetiikka tutkivat samaa inhimillistä ja sosiaalista todellisuutta kuin yhteiskuntatieteet. Osa maantieteestä voi olla täysin yhteiskuntatieteellistä, osa lähellä estetiikkaa tai muita humanistisia tieteitä. Kyse on aina painotuksista. On tärkeää muistaa, että estetiikassa tutkittavia merkityksiä (maantieteessä paikkoihin ja alueisiin kiinnittyviä merkityksiä) ei voida kokonaan ymmärtää abstrahoimalla niiden taustalla olevista valta-asetelmista tai niiden riippuvuudesta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta yleensä.


Poliittinen ulottuvuus on aina implisiittisesti läsnä ei vain suunnittelussa vaan myös sen tutkimuksessa. Jälkimmäisessä vaikutetaan yhteiskunnallisiin oloihin muokkaamalla meidän representaatioita siitä, mm. sen kautta mitä aiheita tutkimuksessa nostetaan esille ja mistä (minkä ryhmän) näkökulmasta niistä puhutaan.


<< Takaisin yhteenvetoon kopin 3:sta tapaamisesta 9.3.04