Kopi 3: Kopin tarkoitus ja rajaus

Kaupunkisuunnittelun ja -tutkimuksen opintopiiri:  • Kaupunkisuunnittelu (tässä yhteydessä): sitä, mitä arkkitehti tyypillisesti tekee, kun ei suunnittele yksittäisiä rakennuksia
  • Kaupunkitutkimus (tässä yhteydessä): tutkimus, joka on suoraan relevanttia (näin rajatulle, arkkitehtoniselle) kaupunkisuunnittelulle

Kaupunkitutkimus on poikkitieteellistä. Kaupunkisuunnittelussa joudutaan sovittamaan yhteen monentyyppisiä seikkoja. Koska suunnitteluun sisältyy myös taiteellisia aineksia, aihepiirimme ei ole vain poikkitieteellinen vaan ”poikkialainen”.


Kaupunkisuunnittelun ja -tutkimuksen opintopiirin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ja kykyä argumentoida kaupunkisuunnittelun teoreettisista ja poliittisista ongelmista suunnittelun käytännön ehdot huomioiden.


Arkkitehtikoulutus ei valmenna teoreettisen tiedon käsittelyyn tai argumentointiin. Kaupunkitutkijat taas eivät yleensä ole itse suunnitelleet tai muuten perehtyneet suunnitteluun käytäntöön. Kaupunkitutkimuksen pitäisi palvella kaupunkisuunnittelua, mutta tutkijat ja suunnittelijat saattavat puhua toistensa ohi.


Näennäisesti keskustellaan samoista asioista (esim. ekologisesta kestävyydestä, sosiaalisesta toimivuudesta ja segregaatiosta), mutta kaupunkitutkimuksessa ongelmia ja niiden ratkaisuja ei liitetä selvästi kortteli-, rakennus- ja asuntotason suunnitteluun. Kaupunkisuunnittelijat taas eivät näe suunnittelun ekologisia ja sosiaalisia ehtoja yhtä sitovina kuin teknisiä – sosiaalisen näkökulman huomioiminen mielletään jopa makuasiaksi!


<< Takaisin yhteenvetoon kopin 3:sta tapaamisesta 9.3.04