Terveyttä Pietariin kestävillä liikenneratkaisuilla

Liikenne syytää Pietarin ilmaan 20 rekallista saastehiukkasia vuodessa

Pääkonsuli Juhani Väänänen kiitteli pyöräretken osallistujia vapaaehtoisesta siirtymisestä pyöräilyyn – Lontoossa polkupyörätakseihin on siirrytty olosuhteiden pakosta, sillä polkupyörä on nopein ja saasteettomin liikkumistapa.

Liikenne tuottaa keskimäärin 80 % suurkaupunkien ilmansaasteista. Liikenteen osuus oli Pietarissa aiemmin poikkeuksellisen alhainen, mutta viimeisen 8 vuoden aikana autokanta on kaupungissa kasvanut nelinkertaiseksi. Tällä hetkellä Pietarissa on 1,3 miljoonaa autoa, joista miljoona on henkilöautoja. Venäjän hydrometeorologisen yliopiston rehtori professori Lev Karlin kertoi, että liikenne aiheuttaa vuosittain 200.000 tonnin – 20 rekka-autollisen verran – ilmansaastepäästöt, pääasiassa rikin ja typen oksideja.

Autoilun kustannuksia aliarvioidaan terveyden kustannuksella

Kolme miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain ilmansaasteisiin maailmassa. Luku on
kolminkertainen auto-onnettomuuksissa kuolleiden määrään verrattuna. Pelkästään
pienhiukkaset lyhentävät eurooppalaisten elinikää keskimäärin 9 kuukautta,
kertoi Suvi Haaparanta Hengitysliitto Heli ry:stä. Ilmansaasteet aiheuttavat
Euroopassa 300.000 ennenaikaista kuolemaa vuodessa. Ilmansaasteet lisäävät
herkkyyttä pakkaselle ja siitepölylle, aiheuttavat syöpää ja vaikuttavat
hengityselimiin, hermostoon ja verenkiertoon.

Venäjällä ammattiautoilijat maksavat korvauksia ilmansaasteiden aiheuttamien
kulujen kattamiseksi. Yliopistoissa tehdyn tutkimuksen mukaan korvaus kattaa
kuitenkin vain prosentin autoilun aiheuttamista kuluista. Miljoona yksityisautoilijaa ei maksa mitään haittaveroa. Professori Karlin vaatikin säädöspohjan kehittämistä niin, että autojen käytöstä maksettaisiin kuluja paremmin vastaava korvaus.

Päästöt estettävissä perussäädöilla

Hydrometeorologisen yliopiston opiskelijat ovat vapaaehtoistyönä mitanneet 1000 auton pakokaasupäästöt. Noin 40 % kaikista autoista, pikkubusseista jopa 60 % ylitti pakokaasupäästöille asetetut normit. Mittauksen yhteydessä saastuttavien moottorien säädöt tarkistettiin. Puolella autoista päästöt pienenivät perussäädöillä.

Sekä Karlin että tilaisuudessa puhunut Ympäristöaloitteiden keskuksen
puheenjohtaja Alexander Fedorov painottivat polttoaineen laadun merkitystä.
Karlin arvioi, että Pietarin kehätien rakentaminen parantaa kaupungin
ilmanlaatua, sillä keskustan liikenteestä leijonanosan – 70 % – muodostaa Nevan
rantakatua pitkin ajavat läpikulkumatkalla olevat rekat.

Alexander Fedorov pitää kestävän liikenteen edellytyksinä myös joukkoliikenteen kehittämisen ja pyöräteiden infrastruktuurin parantamisen. Pietari pyrkii rakentamaan imagoa nykyaikaisena eurooppalaisena kaupunkina, mutta kaupungin 20 vuoden kaavoitusta ja liikennesuunnittelua ohjaavassa suunnitelmassa pyöräilyä ei mainita lainkaan, kritisoi Fedorov.

Kaupunki ihmisiä varten

Mitä varten kaupunki on olemassa – ihmistä vai autoja varten? kysyi pyöräretken
suojelija Pekka Haavisto. Tavallisten ihmisten on helppo hahmottaa liikenteen
päästöjen vaikutus omaan terveyteen, mutta vaikeampi hahmottaa
liikennejärjestelmiä ja kaupunkikokonaisuuksia. Vaikka kehitettäisiinkin täysin
päästötön kulkuneuvo, auto vaikuttaa silti kaupunkitilassa liikenneväylinä,
risteyksinä ja parkkipaikkoina. Teknisen kehitystyön lisäksi tarvitaan myös
kaupunkikulttuuria kunnioittavaa kaupunkisuunnittelua.

Ei merkkejä alituisesta huolesta

Pekka Haavisto huomautti pyöräilijöiden todistaneen vääräksi pyöräilyn
alkuaikoina esitetyn epäilyn siitä, että “alituinen huoli pystyssä pysymisestä
ei voi olla jättämättä jälkiä pyöräilijän kasvoihin”. Konferenssin osallistujat
ovat Pietariin mennessä ajaneet noin 550 km, eikä syviä uurteita vielä ole
näkyvissä.

Pyöräretken pääsivulle