Tulevaisuuden megatrendit ja ympäristöongelmat (HKI)

Ympäristökysymykset ovat yksi keskeisimmistä tulevaisuuttamme muokkaavista ilmiöistä. Yhteiskuntamme muuttuu myös monella muulla tavalla. Miten eri muutosilmiöt vaikuttavat toisiinsä Mitkä asiat vaikuttavat tulevaisuudessa ympäristöongelmien ratkomiseen?  Näihin kysymyksiin paneutuu neljästä tapaamisesta koostuva keskustelupiiri, joka kokoontuu loka-marraskuussa 2005 Dodo ry:n toimistolla.

Ohjelma
20.10.: Kasvun rajat?
Lähtökohtana on klassinen Kasvun rajat -teoksen lähtökohta: Miten globaali väestönkasvu ja talouskasvu vaikuttavat luonnonvarojen niukkenemiseen? Millaisia vaikutuksia luonnonvarojen niukkenemisella ja saastumisella on puolestaan talouskasvuun? Mikä rooli on teknologiallä

3.11.: Työn tulevaisuus – onko sitä?
Meneillään on tuotannon ja työpaikkojen globaali uusjako. Samaan aikaan mekaaniset työt jatkavat automatisoitumistaan. Palvelualoista odotetaan uutta työllistäjää. Häviävätkö työpaikat lopullisesti? Onko palkkatyöyhteiskunta häviämässä? Mitä sen jälkeen?

15.11.: Kulttuurien monimuotoistuminen ja yhtenäistyminen
Coca-Cola, Disney ja Microsoft levittäytyvät ympäri maailman. Kansallisten ja etnisten kulttuurien erityispiirteet hiotuvat yhä nopeammin piiloon. Toisaalta elämme yhä moninaisempien harrastusten ja kiinnostuksenkohteiden viidakossa, jonka kehitystä internet kiihdyttää. Lisääntyykö vai vähentyykö ymmärrys ihmiskunnan kesken?

29.11.: Tulevaisuusharjoitus: ilmiöiden syyt ja seuraukset.
Tällä kerralla kootaan yhteen erilaiset muutosilmiöt ja pohditaan niiden keskinäisvaikutuksia. Mitkä asiat ovat avainasemassä Mihin kannattaa puuttuä Missä piilevät noidankehät?

Tapaamiset Dodon toimistolla kello 18.30 alkaen, os. Vironkatu 5, katutaso.

Yhteyshenkilö:
Aleksi Neuvonen
aleksi.neuvonen [at] dodo.org
p.050 534 4241