Järjestöt erittäin tyytymättömiä CSD 14:ssa käytyyn keskusteluun

Päivittäin CSD:ssa ilmestyvä kansalaisjärjestöjen Taking Issue-julkaisu kritisoi kokousta tänään kovin sanoin. Kirjoittajat näkevät CSD:n edistävän kaupan ja teollisuuden etuja kestävän kehityksen sijaan ja julkaisun ulkoasua hallitsevatkin lukuisat Money Money Money -otsikot. Myos järjestöjen päivittäin järjestettävissä keskinäisissä tapaamisissa on kuulunut samoja ajatuksia.


Järjestöt näkevät uhkana pyrkimykset yritystoiminnan ja talouden integroimiseksi edistämään kestävää kehitystä. Sijoittajien intoa sijoittaa omaisuuttansa ensisijaisesti tuottaviin kohteisiin kritisoidaan kovasti, sillä pienimuotoisemmat ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvat hankkeet jäävät tästä syystä ikävästi vaille rahoitusta. Järjestöt toivovat valtioiden toivotaan ottavan osavastuuta sijoittajien riskeistä, jotta investoinnit yhä vahvemmin ohjautuisivat edistämään kestävää kehitystä.


CSD:n virallisissa istunnoissa ei tosin myöskään olla päästy teemoissa tämän pidemmälle. Pienyritysten ja perusinfrastruktuurin tekemisestä houkuttelevaksi sijoittajien silmissä ei juurikaan olla päästy keskustelemaan, vaikka investointiaiheita onkin käsitelty useissa saleissa.


Huolimatta siitä, että järjestöjen omissa julkaisuissa ja keskusteluissa ollaan erittäin kriittisiä, eivät saleissa esitetyt puheenvuorot sitä kuitenkaan ole olleet. Keskeisiä sidosryhmiähän (Major Groups) järjestöjen lisäksi on kahdeksan: naiset, alkuperäiskansat, maanviljelijät, sekä paikallishallinnon, nuorison, tieteen, liike-elämän ja teollisuuden sekä ammattiliittojen edustajat. Näistä ryhmistä ovat nuorison edustajat esittäneet värikkäimmät saleissa kuulluista puheenvuoroista (pdf).


CSD:n tapahtumia kannattaa seurata myös IISD:n CSD-sivuilta, jossa on tarjolla myös kuvamateriaalia.