IMEC 2006

Suomen lähialueilla liikenteeseen liittyvä saastuminen on edelleen ajankohtainen pulma. Erityisesti Pietarissa autoliikenteen kasvu aiheuttaa ruuhkaantumista, terveysongelmia ja estää kevyiden liikennemuotojen, kuten pyöräilyn kasvamista. Pietarin liikennesuunnittelu polkee pahasti paikoillaan, eikä autoliikenteen rajoittamiseksi ole viranomaistaholta tehty suurempia ponnistuksia. Pietarin hiukkassaasteista jopa 80 % on peräisin autoliikenteestä. Autojen päästöt vaikuttavat paitsi terveyteen ja kaupunkiluontoon myös merkittävästi Itämeren saastumiseen. Aihe on siis nostettava vahvemmin kansalaisten, virkamiesten ja politiikkojen agendalle.


Peipsijärven etelärannalla sijaitseva Pihkovan kaupunki on noin 160 000 asukkaan asutusalue, jossa on paljon mahdollisuuksia kehittää kestäviä liikennemuotoja, kuten pyöräteitä. Siellä ympäristöjärjestöillä on hyvät yhteydet paikallishallintoon ja siksi liikennesuunnitteluasioihin on mahdollisuus vaikuttaa. Tartossa ja Tallinnassa joukkoliikenne ja pyörätiet ovat pitkälle kehittyneet, mutta verkoston laajentaminen on kesken ja Tallinnassa erityisesti raskaan liikenteen ohjaus keskustan halki aiheuttaa ongelmia. Liikenneongelmat kytkeytyvätkin tiiviisti energiakysymyksiin ja kaupunkisuunnitteluun.