Sinsiberen vuosi 2003


Vuoden 2003 aikana hankekyliä valittiin entisten neljän lisäksi toinen mokoma – nyt siis Sinsibere-yhdistykset jakoivat lainoja jo kahdeksassa kylässä. Mikrolainatoiminta alkoi vakiintua ja kylien naiset kiittelivät, että materiaalisten hyötyjen lisäksi myös naisten yhteishenki oli parantunut. Joidenkin elinkeinojen, kuten saippuanvalmistuksen, kanssa ilmeni pieniä vaikeuksiakin materiaalipulan vuoksi, mutta kaiken kaikkiaan puunhakkuu väheni silti selvästi uusien tulonhankkimiskeinojen seurauksena. Mikä parasta, ympäristökasvatuksen tulokset näkyivät jo kyläläisten toiminnassa saakka: kyläläiset päättivät oma-aloitteisesti suojella tiettyjä puulajeja ja perustaa alueilleen suojelumetsiä.


Kuvassa Sokona Konate Banco Couran kylästä.
Kuva: Tuuli Kaskinen


Hankeraportti 2003 (pdf)


Palaa vuoteen 2002            Siirry vuoteen 2004