Ilmari-ilmastotiedotushanke

Ilmarista voi tilata kouluun oppitunnille koulutetun kouluvierailijan puhumaan tulevaisuudesta ja vaikuttamisesta. Ilmastonmuutos on väistämätön osa tulevaisuutta ja nuorten kanssa keskustellaan siihen vaikuttamisesta ja omista mahdollisista rooleista. Kouluvierailu luo luottamusta siihen, että uhkaavatkin ongelmat voidaan ratkaista ja että toimijuutta voi olla kaikkialla. Kouluvierailulla pohditaan, että mitä nuori voi ja mitä ei voi tehdä, ja mitä taitoja tulevaisuudessa tarvitaan.

Kymmenen toimintavuoden aikana hankkeen sisällölliset painopisteet ovat vaihtuneet paljon. Kouluvierailujen lisäksi on kokeiltu ilmastoleikkejä, ilmastokerhoja, ilmastoprojekteja, seminaareja ja työpajoja. Kouluvierailuista on jatkuvan palautteenkeräämisen lisäksi teetetty kaksi laajaa arviointia. Tällä hetkellä hankkeessa keskeistä on kannustaa nuoria löytämään toiminnan mahdollisuuksia ja ymmärtämään kansalaisyhteiskuntaa globaalien muutosten moottorina.

llmaria toteuttavat Nuorten Akatemia, Dodo, Maan ystävät ja Luonto-Liitto. Hankkeen ohjausryhmässä ovat Dodosta Tuuli Kaskinen, Pinja Sipari ja Tea Tönnov, Maan ystävistä Jonas Biström, Luonto-Liitosta Sini Eräjää ja Nuorten Akatemiasta Anu Iivanainen. Tällä hetkellä Ilmaria toteutetaan ulkoasiainministeriön kehitysviestintä- ja kasvatustuella.

Lisätietoja Tea Tönnov, , 044 5269073