Megapolis 2023 saapuu Turkuun

Kaupunki ja maaseutu, luonto ja betonikaupunki on perinteisesti nähty toistensa vastakohtina. 2000-luvulla suunta on kuitenkin muuttunut ja tärkein ympäristökysymys koskee kaupunkeja – sitä, miten kestävät ratkaisut kaupungeissa suojelevat paitsi kaupunkeja, myös ympäristöä. Jo nyt puolet maapallon väestöstä asuu kaupungeissa ja määrä kasvaa koko ajan. Kaupunkilaisen elämäntavan merkitys ympäristön tilaan on siis ratkaiseva.
Ekologisten kaupunkien on oltava asukkailleen myös onnellisia. Positiivista kehitystä mitataan yleisesti talouskasvulla, vaikka ihmisten onnellisuus ei länsimaissa enää kasva BKT:n kasvun myötä. Megapolis 2023 -tapahtumassa Dodo ry esittää brittiläisen New Economics Foundationin kehittämän Happy Planet Indexin. HPI mittaa eri maiden asukkaiden onnellisuutta ja odotettavissa olevien elinvuosien määrää suhteessa heidän ekologiseen jalanjälkeensä. Esimerkiksi Suomessa ja Costa Ricassa eletään yhtä vanhoiksi yhtä onnellisina – suomalaisen ekologinen jalanjälki on kuitenkin 7,1 hehtaaria ja costaricalaisen 2,1 hehtaaria.

Onnellinen Turku

Megapolis 2023 on ympäristöjärjestö Dodo ry:n järjestämä, kaikille avoin ja maksuton urbaani festivaali Vanhalla Raatihuoneella, jossa turkulaiset vaikuttajat ja vierailijat esittävät visionsa siitä, miten kaupungeista tehdään onnellisia ja ekologisia. Megapolis esittelee turkulaisen wikisuunnittelutyöpajan ja tilaisuudessa kuullaan mielenkiintoisia visioita mm arkitehti-muotoilija-ajattelija Tuomas Toivoselta ja kaavoitusarkkitehti Iina Paasikiveltä. Lisäksi KTT Teemu Haukioja esittää näkemyksiä siitä, miten talouskasvu voisi tukea onnellisuutta ja kestävää kehitystä. Tilaisuudessa keskustellaan myös siitä, millaista omaehtoista kulttuuria on Onnellisessa Turussa: mukana keskustelemassa mm. 2011-hankkeesta Maria Leivonen, harrastusvälinelainaamo Kuinomasta Markku Jussila sekä yhteisötaiteilija Suvi Aarniala.

Lisätietoja toimittajille:

  • Megapolis 2023 on ympäristöjärjestö Dodo ry:n järjestämä festivaalikiertue, joka on vuoden 2008 aikana vieraillut jo Lahdessa, Helsingissä ja Tampereella. Helsingissä tilaisuuteen osallistui lähes 2000 kuulijaa. Festivaali on kaikissa tapahtumakaupungeissa nostattanut uudenlaista keskustelua tulevaisuuden kaupungeista.
  • Dodon kaupunkisuunnitteluryhmä on luonut arkkitehtiopiskelija Peter Tattersallin johdolla Wikisuunnittelu-menetelmän. Siinä pienryhmät muokkaavat kaupunkipienoismalleja. Lopputuloksena syntyy malli paremmasta kaupungista, jonka arkkitehdit piirtävät puhtaaksi. Megapolis 2023 –tapahtuma Turussa alkaa wikisuunnittelutyöpajalla, jossa vastavalitut valtuutetut luovat onnellisempaa ja ekologisempaa Turkua yhdessä kansalaisten kanssa.
  • Dodo ry on ympäristöjärjestö, joka etsii ratkaisuja globaaleihin ympäristöongelmiin kaupunkilaisen arjen näkökulmasta.
    Lue lisää tapahtuman teemoista Megapoliksen nettisivuilta löytyvistä onnellisten kaupunkien korteista. www.megapolis2023.org

Lisätietoja:

  • www.megapolis2023.org
  • www.dodo.org
  • Tea Tönnov, puh 044-52 69073,