Payday Loans UK

Suurin osa maailman väestöstä asuu kaupungeissa, joissa myös ratkaistaan tämän päivän ja huomisen ympäristöongelmat. Osana Kaupunkien rytmit -vuositeemaansa ympäristöjärjestö Dodo etsii erilaisia ratkaisumalleja ympäristöhaasteisiin maailman kaupungeissa.

Kaksikymmentä esimerkkiä positiivisesta kehityksestä – niin kaupungin päättäjien kuin asukkaiden itsensä tekeminä – kootaan yhteen ja julkaistaan. Tarkoituksena on tuottaa ytimekäs, havainnollinen ja innostava verkkojulkaisu, josta niin virkamiehet, päättäjät kuin kortteliaktiivitkin voivat hakea tukea ja inspiraatiota.

Dodo etsii osa-aikaista projektisihteeriä organisoimaan verkkojulkaisun tutkimus- ja toimitustyön. Toimit yhdessä dodolaisten kanssa ja koordinoit projektia. Kymmenestä kaupungista on taustatiedot olemassa, editoit ja kirjoitat ne puhtaaksi. Loput kymmenen kaupunkia saat valita itse dodolaisten taustatuella.

Työ sopii globaaleista ympäristöongelmista, kaupunkisuunnittelusta ja ruohonjuuritason kollektiivisesta toiminnasta kiinnostuneille eri alojen opiskelijoille, vapaille kirjoittajille tai muille kirjoittamisen ja tutkimisen paloa tunteville. Saat perehtyä öljyhuipun jälkeisen maailman rakentamiseen, oppia uutta mukavassa porukassa ja koetella taitojasi.

Sinulta vaaditaan perustietoja globaalista kaupunkikehityksestä, organisointikykyä ja hyviä tiedonhakutaitoja. Osaat tuottaa sujuvaa ja inspiroivaa tekstiä hyvällä suomen kielellä, ymmärrät verkkojulkaisemisen vaatimuksia, pysyty editoimaan omia kirjoituksiasi ja pysyt aikataulussa. Aikaisempi kokemus järjestötyöstä katsotaan eduksi, mutta ei ole työn edellytys.

Työ alkaa 1.12.2010 ja esimerkkikokoelman on oltava valmis 31.1.2010 mennessä. Työstä maksetaan 2000 euron kertakorvaus.

Inspiraatiota voit hakea syyskuisen Helsingin Megapoliksen puheenvuoroista. Esimerkiksi Sami Sillanpään ja Anni Sinnemäen esitykset Kiinan kaupunkikehityksestä kertoivat paljon aiheestamme. Videotallenteet löytyvät Megapoliksen kotisivulta, www.megapolis2025.org

Hakemukset ja lisätiedot 24.11.2010 mennessä Antti Möllerille, antti.moller(at)dodo.org, p. 044 5455698

www.dodo.org