Urbaanit asumismessut esittelee ryhmärakennuttamista, hyviä energiaratkaisuja, luovia koteja ja onnellisia taloyhtiöitä

“Hyvä asuminen on enemmän kuin kodin pinta-ala: se on osa identiteettiämme ja määrittää arkeamme; mitä palveluita lähiympäristö tarjoaa ja kuinka suuriksi hiilidioksidipäästömme muodostuvat.” kertoo tapahtuman koordinaattori Mia Malin. “Onnelliseen kaupunkiasumiseen kuuluu naapuruussuhteita, kämppäkaveruuksia ja yhteistiloja. Siksi Urbaaneilla asumismessuilla esitellään persoonallisia ja ekologisia asumisjärjestelyjä sekä taloyhtiöitä, joissa on kiinnitetty erityistä huomiota yhdessä viihtymiseen. Messukohteina esitellään muun muassa senioreiden yhteisöllistä kerrostaloa ja konttiasumista.”

Ilmastokysymyksen ratkaiseminen vaatii merkittävää muutosta asumisessa

Asuminen tuottaa kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöistä 30 %. Yksilön ilmastovaikutusten kannalta ratkaisevaa on asumisväljyys, eli asuinneliöiden ja -kuutioiden määrä asukasta kohden sekä energiatehokkuus. Pienemmät asuinneliöt myös tekevät asumisesta edullisempaa ja vaivattomampaa, sekä luovat edellytykset tiiviimmälle ja eheämmälle kaupunkirakenteelle, mikä mahdollistaa paremmat palvelut ja vähentää liikkumistarvetta. Kun elämä on kaduilla, kahviloissa, sisäpihoilla ja hauskojen naapurien kanssa jaetuissa yhteistiloissa, ei neliöitä edes kaipaa.

Kaupunkiasuminen on parhaimmillaan luovaa ja yhteisöllistä, ja kaupunkikodit uuden asumisen pioneereja. Suomessa asumisen pitäisi olla monimuotoisempaa ja tiloja tulisi käyttää tehokkaammin, eikä byrokratia saisi olla uudenlaisen asumisen esteenä.

Messukohteiksi haetaan koteja, joiden asukkaat ovat päätyneet persoonallisiin asumisjärjestelyihin ja taloyhtiöitä, joissa on kiinnitetty erityistä huomiota yhdessä viihtymiseen. Kohteeksi ehtii vielä ilmoittautua sähköpostilla .