Dodo valitsi hallituksen vuodelle 2021

Syyskokous valitsi Dodon vuoden 2021 puheenjohtajaksi Petri Kangassalon ja varapuheenjohtajaksi Minttu Kuuselan. Petri on monille tuttu, pitkäaikainen kaupunkisuunnitteluryhmän koordinaattori ja Minttu on ollut aktiivinen uusien hankkeiden sekä Turun kaupunkiviljelyn ideoimisessa.

”Dodo on pyrkinyt toiminnallaan jo yli kymmenen vuoden ajan kehittämään Pasilan vanhojen veturitallien alueesta kestävän kaupunkikulttuurin ja -viljelyn sekä vertaisoppimisen keskusta. Kaupunkisuunnitteluryhmässä on visioitu myös alueen tulevaisuutta”, kertoo Petri, joka on maisema-arkkitehti ja tohtorikoulutettava.

”Olen kiinnostunut tekijöistä, jotka vaikuttavat ihmisten kiinnostukseen toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Haluan innostaa ihmisiä ottamaan ilmaston huomioon arjessaan”, kertoo Minttu, joka on tänä vuonna valmistunut sosiaalitieteilijäksi.

Lisäksi hallitukseen valittiin Kirmo Kivelä, Suvi Laukkanen ja uusina Tehilah Auramo ja Taina Laaksonen (Tampere) sekä varajäseneksi Irina Seppänen ja Simone Maxand. Onnea kaikille valituille!


Dodo board for 2021

The autumn meeting elected Petri Kangassalo as Dodo’s chair for 2021 and Minttu Kuusela as a vice chair. Petri is a long-term coordinator of the urban planning group and Minttu has been active in creating ideas for new projects and Turku’s urban farming.

”Dodo has been working to develop the Pasila Old Locomotive Stable Area into a center for sustainable urban culture and cultivation and peer learning, for more than ten years. The urban planning group has also envisioned the future of the area”, says Petri, who is a landscape architect and doctoral student.

”I’m interested in the factors that influence people’s interest in efforts to mitigate climate change. I want to inspire people to take the climate into account in their daily lives”, says Minttu, who graduated as a social scientist this year.

In addition, Kirmo Kivelä, Suvi Laukkanen and, as new, Tehilah Auramo and Taina Laaksonen (Tampere) were elected to the board. Irina Seppänen and Simone Maxand were chosen to be vice members. Congratulations!