PHOTO CONTEST AND EXHIBITION

“I AM Helsinki”: Capture an image in Helsinki of something you love and that is expected to disappear because of climate change, overpopulation, urbanisation process. Add a title and a short capture (max 100 words) and submit it! You will have the chance to win a surprise prize tailored on you! (Isn’t consumerism also receiving … Read more

Vapaaehtoiseksi kaupunkisuunnitteluryhmään

Tule mukaan visioimaan ja rakentamaan kestävää kaupunkia! Dodon kaupunkisuunnitteluryhmän toiminta on monipuolista, ja siihen kuuluu myös rakennusprojekteja. Suurin osa projekteista liittyy lisäksi kaupunkiviljelyyn, mutta kaupunkisuunnitteluryhmän projekteissa korostuu suunnittelu ja rakentaminen kasvien hoitamisen sijaan. Kaupunkisuunnitteluryhmän vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden Pasilan eteläisen ratapihan ja veturitallien alueen visiointiin suunnitella ja rakentaa minitaloja ja kasvihuoneita kestäviä rakentamistapoja … Read more

Visio Pasilan eteläisen ratapiha-alueen tulevaisuudesta

Historiallinen alue kestävän kaupunkikehityksen suunnannäyttäjänä Keski-Pasilan alueella rakennetaan uutta kaupunkia nopeassa tahdissa tulevina vuosina. Muutos vaikuttaa väistämättä myös Pasilan eteläisen ratapiha-alueen luonteeseen ja käyttöön. Dodo ry:n laatimassa visiossa alueen rooli kestävän kaupunkikulttuurin edistäjänä vahvistuu ja saa uusia muotoja. Tällä hetkellä käynnissä olevassa Helsinki high-rise -tornitaloalueen arkkitehtuurikilpailussa haetaan ideoita siihen, miten lähialueet voisivat muuttua tornitalojen myötä. … Read more