EU vaatii selvitystä Vuosaaren satamahankkeesta

EU:n komissio vaatii ympäristöministeriötä tekemään selvityksen valtioneuvoston Vuosaaren satamaa koskevasta päätöksestä. Päätöksen mukaan satamasta ei koituisi merkittävää haittaa Naturaan kuuluvan Mustavuoren-Östersundomin lintualueen luontoarvoille. Tehdessään päätöksen valtioneuvosto sivuutti ympäristöministerin ja luonnonsuojeluasiantuntijoiden kannan, jonka mukaan satama ja satamaan johtava rautatie vahingoittaisivat lintualuetta merkittävästi. Ympäristöministeriö jättää komissiolle selvityksensä syyskuun puolivälissä.

Suomen luonnonsuojeluliitto on valittanut valtioneuvoston päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja se odottaa KHO:n päätyvän ratkaisuun syksyn aikana. Luonnonsuojeluliiton Natura-vastaavan Tapani Veistolan mukaan valtioneuvoston on harkittava Natura-poikkeuslupamenettelyä, mikäli KHO kumoaa sen päätöksen. Poikkeuslupamenettelyä voidaan luonnonsuojelulain mukaan käyttää vain erittäin tärkeän kansallisen edun nimissä ja vain silloin, kun hankkeelle ei ole vaihtoehtoja. Veistola toteaakin, että tässä tilanteessa Vuosaaren satamahanke kaatuisi kuin korttitalo, sillä suursatamalle on etelärannikolla muita mahdollisia sijoituspaikkoja kuten Kirkkonummen Kantvik.

Mikäli KHO ei kumoa valtioneuvoston päätöstä eikä EU:n komissio katso saaneensa asiasta tyydyttävää selvitystä ympäristöministeriöltä, voi komissio viedä asian EY:n tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tällöin päätöstä voidaan joutua odottamaan jopa vuosia.

Lähde: Vihreä lanka

Lisää aiheesta: EU-komissio ihmettelee hallituksen Vuosaari-ratkaisua