Ilmastonmuutos uhkaa Suomen luontotyyppejä

WWF:n tutkimuksen mukaan yli 60 % Suomen luontotyypeistä on vaarassa kadota ilmastonmuutoksen myötä seuraavan sadan vuoden aikana. Koko maailman luontotyypeistä on WWF:n mukaan vaarassa kolmasosa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat erityisen voimakkaina pohjoisille alueille. Suomen lisäksi suurin osa luontotyypeistä uhkaa hävitä Venäjän, Kanadan ja Skandinavian alueelta.

Ilmastonmuutos tuo mukanaan myös sukupuuttoja. Ilmaston lämpenemisen vuoksi vaarassa ovat ne eliölajit, jotka eivät kykene siirtymään pohjoisemmille alueille lämmön kohoamisen myötä.

WWF:n raportissa esitetyt ennustukset pohjautuvat arvioon, jonka mukaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kaksinkertaistuu tämän vuosisadan aikana esiteolliseen aikaan verrattuna. WWF kuitenkin huomauttaa, että jotkin asiantuntijat arvioivat ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvavan jopa kolminkertaiseksi samassa ajassa. Tällöin vaikutukset olisivat tuntuvasti voimakkaammat.

Lähde: WWF

Lisää aiheesta: One-third of world’s habitat at risk from global warming