Ydinvoimahankkeet pitäisi lopullisesti haudata

01.09.2000

Ympäristöjärjestö Dodo vaatii päättäjiltä energiapolitiikan suuntaamista energiansäästöön ja uusiutuviin energiamuotoihin. Ydinvoiman lisärakentamiskeskustelu pitäisi nyt lopullisesti haudata. Vuosikausia jatkunut ydinvoimakeskustelu on saanut aikaan lähinnä sen, että Suomen energiapolitiikkaan on jätetty ydinvoimalan mentävä reikä. Suomen energiatulevaisuutta ei ole voitu johdonmukaisesti suunnitella, ja investoinnit energiansäästöön ja uusiutuviin energiamuotoihin ovat hidastuneet.

Dodo muistuttaa erityisesti Suomen ilmastostrategiaa pohtivan Kioto-ministerityöryhmän puheenjohtajaa, kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkärettä, siitä että Kioton ilmastosopimuksen päästöjen vähennystavoitteet kyetään Suomessa jopa alittamaan keskittymällä energiansäästöön ja uusiutuviin energialähteisiin. Lisäksi uusiutuvat energiamuodot työllistävät moninkertaisesti enemmän kuin ydinvoima.

Suomen energiapolitiikkaa on vaivannut jatkuva epävarmuus juuri ydinvoimaoption vuoksi. Teollisuudelle ja energiayhtiöille on poliittisilla päätöksillä luotava vakaat edellytykset energiansäästöön ja uusiutuviin energiamuotoihin kohdistuviin investointeihin. Energiansäästö ja uusiutuvat energiamuodot ovat kannattavia ja työllistäviä keinoja Kioton ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ydinvoimaan taas liittyy monia taloudellisia, poliittisia ja ekologisia riskejä.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi joudutaan esittämään kovempia tavoitteita kuin Kioton ilmastosopimuksessa, ja tulevaisuudessa päästövähennyksiä todennäköisesti tiukennetaankin. Kestävän ja pitkäjänteisen energiapolitiikan kulmakivinä ovat jatkossa nimenomaan uusiutuvat energialähteet ja energiatehokkuus, joissa Suomella on huomattavaa teknologista osaamista. Energiantuotannon laajamittainen muutos luo tietoliikennealaa vastaavan kasvukäyrän myös uusille energiateknologioille. Suomen kansallinen etu on olla mukana tämän kehityksen etujoukossa.

Tiedustelut:

Simo Kyllönen
Dodo ry, puheenjohtaja
050 343 6049