Ympäristönäkökohdat unohdettu keskustelussa polttoaineiden hinnoista

Ympäristöjärjestöt ovat eri puolilla Eurooppaa ilmaisseet huolensa öljyn hinnasta käytävästä keskustelusta. Suuri yleisö, lehdistö ja poliitikot näyttävät unohtavan tarpeen vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä vaatiessaan verotuksen keventämistä polttoaineiden hintojen alentamiseksi.

Ranskalainen ympäristöjärjestö Les Amis de la Terre syyttää Ranskan hallitusta tekopyhyydestä: hallituksen toimenpiteet polttoaine- ja ajoneuvoveron alentamiseksi ovat ristiriidassa sen Kioton ilmastokokouksessa asettamien tavoitteiden kanssa. Pääosa ympäristönsuojelijoista näkee öljyn hintojen nousun terveenä muistutuksena siitä, että öljy on rajallinen luonnonvara. Öljyn sijaan investoinnit tulisikin suunnata uusiutuviin energialähteisiin ja energiansäästötoimiin.

Mm. Saksassa ja Isossa-Britanniassa oppositio on ryhtynyt vaatimaan polttoaineverotuksen alentamista. Saksassa hallitus on kuitenkin ilmaissut selkeästi, ettei se aio polttoaineiden verotusta alentaa.

Yhdysvalloissa ympäristönsuojelijat ovat huolissaan siitä, ettei suuri yleisö ole tietoinen liikenteen päästöjen ja ilmastonmuutoksen välisestä yhteydestä. Verotuksen rakenteen muuttaminen ympäristölle parempaan suuntaan on hankalaa, kun kansalaiset eivät tue muutosta.

Lähde: Financial Times