Amfi

Kielen tehtävä on saada suu auki….


V u o r o v a i k u t u s — V i e s t i n t ä

M e d i a — K o m m u n i k a a t i o

A i k a l a i s a n a l y y s i

— K e s k u s t e l u k u l t t u u r i


Uusi vuorovaikutukseen, eri medioiden ytimeen ja ajan hermoon porautuva tiedotus- ja keskustelulista AMFI on perustettu!

Liityt siihen lähettämällä omasta osoitteestasi viestin osoitteeseen .

Otsikkoa ja viestisisältöä ei tarvita, kirjoita ainoastaan uuden viestin vastaanottaja- eli to-kenttään) ja lähetä!

Listalta saat selville mm:

– vuorovaikutukseen ja mediaan liittyvät yleisö- ja keskustelutilaisuudet
– viestinnän ja kommunikaation teoriat ja käytännöt
– alan uudet julkaisut
– aihepiiriin liittyvät osallistumismuodot, hankkeet ja palvelut
– yliopistojen ja korkeakoulujen järjestämä tarjonta em. aiheista

Listan teemoja ovat mm:

– vuorovaikutuksen ”toinen aalto”
– ideaalikommunikaatiomallit
– ryhmädynamiikka
– viestiminen eri medioissa
– sanoman tarkkuus ja tulkinnan väljyys
– ajatusten, asenteiden ja tekojen suhde
– emootiot
– ryhmä- ja joukkokäyttäytyminen
– yksilö ja yhteiskunta
– minä ja sinä
– argumentaatio
– retoriikka
– vaikuttaminen ja vakuuttaminen

MIKSI?

Sekä yksilön elämänhallinnassa että yhteiskunnallisessa osallistumisessa korostuvat entistä enemmän vuorovaikutusvalmiudet ja kommunikaatiotaidot. Pienissä ja suurissa ihmissuhteissa – ja jättiläismäisten globaalien kysymysten hahmottamisessa – ei ole pahitteeksi perehtyä vastavuoroisen viestinnän peruskysymyksiin. Rehellinen maailman, ilmiöiden ja ihmisten tarkastelu kysyy kykyä arvioida informaation luotettavuutta ja asettaa oikeita kysymyksiä.

Siis: – ja pysyt kelkkaradalla.

Ei siis pelkästään MITÄ, vaan myös MITEN:

Hurriganes levytti tästä teemasta jo vuonna 1974:

”It ain’t what you do
it’s how you do it,
it ain’t that you be true,
it’s how you be true…”


Lisätietoja:

Jarno P. Vastamäki
Dodona Combo, projektikoordinaattori
GSM 050 560 6991

DODONA COMBO