Europarlamentti tukee esitystä lentoliikenteen verottamisesta ympäristöperustein

Europarlamentti tukee esitystä lentoliikenteen verottamisesta ympäristöperustein

Lopullinen päätös lentoliikenteestä oli odotettua tiukempi. 7.9. Strasbourgissa kokoontuneet MEPit kannattivat lentoliikenteen verottamista ympäristöperustein ja tiukempien melurajojen asettamista.

Hyväksytyt tavoitteet sisältävät lukuisia keinoja, joiden toivotaan houkuttavan ilmailualaa ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin. Tällaisia ovat mm. maailmanlaajuisen lentopolttoaineen verotuksen vaatiminen, suosituimpien lähtöaikojen myöntäminen ympäristöystävällisemmille lentokoneille, EU:n ilmailuliikenteen sitouttaminen Kioton sopimuksen mukaiseen 5 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteeseen sekä EU-maiden lentokentiltä lähtevien ja niille saapuvien lentojen ympäristöverotuksen aloittaminen. Tavoitteisiin sisältyy myös ratkaisun löytäminen lentoliikenteen paikallisemmille ongelmille kuten koneiden melulle kenttien lähistöllä.

Esitys, jonka taakse MEPit huolimatta ilmailualan lobbauksesta asettuivat, oli Ison-Britannian vihreiden Caroline Lucasin tekemä. Lucas piti päätöstä merkittävänä: mikäli ilmailualan annettaisiin kasvaa ilman rajoituksia, muun teollisuuden Kioton sopimuksen mukaisesti vähentyneet kasvihuonekaasupäästöt saisivat tilalleen lentoliikenteen kasvavat hiilidioksidipäästöt, eikä päästöjen kokonaismäärä pienenisikään.

Lähde:
Green/ EFA group in the European Parliament