Presidentti Halonen huolestunut ilmastonmuutoksesta

Islannissa Akureyrissä 21.9. puhunut tasavallan presidentti Tarja Halonen nosti esille Maailman luonnon säätiön WWF:n raportin ilmasonmuutoksen odotettavissa olevista vaikutuksista pohjoisten ilmastovyöhykkeiden eläin- ja kasvilajistoon.

Halosen mukaan on huolestuttavaa, että Suomi voi ennusteiden mukaan menettää sadassa vuodessa suurimman osan arktisesta luonnostaan. Etenkin ilmastonmuutoksen vaikutukset Golf-virtaan huolestuttivat presidenttiä. Hän kehottikin poliittisia päätöksentekijöitä ryhtymään toimiin pohjoisiin alueisiin kohdistuvien ympäristöuhkien estämiseksi. Ainoa keinoja tähän on luonnonvarojen kestävä käyttö. Halonen kiitteli myös Islannin aktiivisuutta ympäristökysymysten aktiivisesta ylläpidosta kansainvälisillä foorumeilla.

Puhe löytyy Tasavallan presidentin kotisivulta.