Sipoonkorpi uhattuna

Etelä-Suomessa on metsästä suojeltu vain noin prosentti. Alueen metsiensuojeluverkoston täydentämistä ollaan parhaillaan aloittamassa. Yksi lupaavimmista suojeluverkostoon sopivista alueista on Sipoonkorpi, josta suuri osa on kuitenkin kaavoitettu Itä-Uudenmaan uudessa maakuntakaavassa tavalliseksi metsätalousmaaksi. Alue on arvokas sekä eteläisessä Suomessa harvinaisten biotooppiensa että tarjoamiensa retkeilymahdollisuuksien vuoksi.

Itä-Uudenmaan maakuntakaava on parhaillaan lausuntokierroksella. Päätökseen on vielä mahdollista vaikuttaa.