Elävää pohjoista ulottuvuutta

Suomi-Venäjä -seuran 29.9. järjestämän Pohjoisen ulottuvuuden kansalaisjärjestötapaamisen yhtenä teemana olivat ympäristökysymykset Suomessa ja Venäjälle. Teemaseminaarin kokoontui yhteensä reilut 60 asiasta kiinnostunutta. Heidän joukossaan oli suomalaisten ja venäläisten ympäristöjärjestöjen edustajien ohella mm. helsinkiläisten kaupunginosayhdistysten aktiiveja, joiden toiveissa on päästä yhteistyöhön pietarilaisten asukasyhdistysten kanssa. Myös pietarilaiset ympäristötoimittajat esittelivät toimintaansa ja ilmaisivat kiinnostuksensa yhteistyöhön suomalaisten kollegojensa kanssa. Tapahtuman yhteydessä julkaistiin myös suomalais-venäläisen ympäristölehti MOCT-Sillan energianumero.

Varsinaisina teemaseminaarissa käsiteltävinä aiheina olivat ydinturvallisuus ja erityisesti Sosnovy-Borin ydinvoimalan turvallisuuskysymykset, Karjalan vanjojen metsien tilanne ja Primorskin satamahanke, joilla kaikilla voi olla vaikutusta ympäristön tilaan myös Suomen puolella.

Sosnovy-Borin huonokuntoinen voimala on yhä käynnissä ja jatkuvana uhkana Suomenlahden molemmilla puolin. Voimalan matala-aktiivista ydinjätettä varastoidaan jatkuvasti mereen. Venäläisiä puhuttaa myös mahdollinen ydinjätteen tuonnin uudelleenaloittaminen.

Karjalan tasavallan ja kannaksen vanhoja ollaan kartoitettu jo useita vuosia suomalaisten ja venäläisten yhteisvoimin. Monin paikoin metsissä on parhaillaan menossa raju harvennus, jonka ansiosta merkittävät biotooppikokokonaisuudet ovat vaarassa pirstoutua Suomen metsien tapaan.

Primorskin öljysataman suunnittelua on Venäjällä varjostanut suuri salamyhkäisyys. Tavoitteena on siirtää sinne merkittävä osa Venäjän Itämeren alueen öljyliikenteestä. Hankkeesta ei ole suoritettu riittäviä kansainvälisiä ympäristövaikutusten arviointeja. Suomenlahden kannalta satama tarkoittaisi kasvavaa öljyonnettomuuden uhkaa ja mahdollisesti lisääntyviä satunnaisvuotoja.

Ympäristöseminaarin järjestelyistä vastasivat Suomi-Venäjä -seuran kanssa Dodo – Tulevaisuuden elävä luonto ry sekä puheenjohtajina toimineet Pekka Haavisto ja Alexander Karpov. Paikallaolijat päättivät koota vuonna 2003 pidettäville Pietarin 300-vuotisjuhlille suuren ympäristöaiheisen tapaamisen ja pyrkiä nostamaan ympäristön myös koko juhlavuoden teemaksi. Tätä ennen on tarkoitus pitää vastaavia tapaamisia myös 2001 ja 2002.