Karjalan kannaksen viimeiset luonnonmetsät vaarassa hävitä

Pohjoisen ulottuvuuden kansalaisjärjestötapaamisessa vanhojen metsien suojelusta Kannaksella ja laajemmin Karjalan Tasavallassa alustivat Vladimir Guschin (Venäjän luonnonsuojeluliitto) ja Olli Turunen (Luonto-Liitto). Puhujat totesivat, että kansainvälisissä kartoituksissa ei ole juuri kiinnitetty huomiota Karjalan kannaksen viimeisiin säilyneisiin luonnonmetsiin, joiden pelastamisella alkaa olla kiire. Anton Lustberg kertoi, että Kannaksella on mm. toteutettu metsien ”terveyshakkuita”, joissa vanhojen metsien omaleimaisia alueita on tuhottu.

Metsien luontoarvojen kartoittamisessa on meneillään paraikaa suomalaisten ja venäläisten kansalaisjärjestöjen yhteistyö. Työ on jatkoa hankkeille, jotka on aloitettu Karjalan tasavallassa vanhojen metsien kartoituksessa suomalaisten ja venäläisten kansalaisjärjestöjen puolelta.

Tavoitteena on painostaa viranomaisia ja metsäyhtiöitä suojelemaan luonnonmetsiä ja näkemään niiden ympäristöarvot. Tällä hetkellä todettiin ympäristöviranomaisten olevan hyvin heikoilla Venäjällä erilaisia taloudellisia intressejä – metsien hyötykäyttöä, rakentamista, öljyputkiverkostoa yms. – vastaan. Metsien suojeluun liittyvässä asiantuntemuksessa venäläiset osanottajat toivoivat hyvän yhteistyön suomalaisten järjestöjen kanssa jatkuvan.

Vladimir Guschin toi esille yhden erillisongelman, Puudosjärvelle rakennetun hiihtomatkailukeskuksen, joka hänen mukaansa on syntynyt kaikkia kaavamääräyksiä ja luonnonsuojelumääräyksiä vastaan. Matkailukeskus on korkeatasoinen, ja sinne pyritään selvästi houkuttelemaan ulkomaisia lomailijoita. Guschin vetosi, että suomalaiset pidättäytyisivät matkustamasta vastoin luonnonsuojelumääräyksiä tehtyyn keskukseen, ja levittäisivät sanaa sen olemassaolosta muuallekin.