Ympäristöystävällinen tuotanto synnyttää runsaasti työpaikkoja

Ympäristöystävällinen tuotanto synnyttää runsaasti työpaikkoja

”Working for the Environment: A Growing Source of Jobs” -tutkimuksen mukaan vihreän talouden tukeminen synnyttää uusia työpaikkoja. Tutkimusta johtanut Michael Renner ja Worldwatch-intituutti ovatkin arvioineet, että yritykset synnyttää ympäristönäkökohdiltaan kestävää taloutta ovat aiheuttaneet maailmanlaajuisesti jo 14 miljoonaa uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja on syntynyt eniten tuulivoiman, aurinkoenergian, kierrätyksen ja uudelleenkäytön parissa.

Työpaikat vähenevät puolestaan aloilta, joilla ympäristöstandardit ovat matalia ja joilta puuttuu puhtaampaa teknologiaa suosivia innovaatioita. Investoiminen uusiutuvaan energiaan, energian ja materiaalien käytön tehostaminen ja tuotteiden suunnitteleminen yhä kestävämmiksi ja korjattavammiksi luo tutkimuksen mukaan enemmän työpaikkoja kuin raaka-aineteollisuudessa ja fossiilisissa polttoaineissa pitäytyminen. Yhteiskunnan tehtävä olisikin nyt taata siirtymä uusiin työtehtäviin niille, jotka menettävät työnsä raaka-aineteollisuudessa.

Uudet kestävän kehityksen mukaiset työpaikat eivät riipu raakamateriaalin käyttöönotosta ja luonnonvarojen muuttamisesta pian kaatopaikoille päätyviksi lyhytikäisiksi tavaroiksi. Tehostamalla raaka-aineiden käyttöastetta voitaisiin säästää rahaa, joka muuten päätyisi suurempien raaka-ainemäärien ja polttoaineiden tai sähkön ostamiseen. Mikäli tämä summa investoitaisiin ympäristöystävällisempiin talouden sektoreihin, syntyisi enemmän työpaikkoja kuin investoitaessa raaka-aineisiin ja lisäenergiaan.

Michael Rennerin mukaan suurimpia esteitä muutoksen tiellä on verojärjestelmä, joka suosii raaka-aineiden kulutusta työpaikkojen luomisen kustannuksella. Ekologisesti järkevintä olisi, että työn verotusta vähennettäisiin ja verotuksen painopiste siirrettäisiin raaka-aineiden käyttöön ja päästöihin kohdistuvaksi. ”Ongelma on siinä, että ihmistyö tuntuu liian kalliilta, energia ja raaka-aineet taas tuskin maksavat mitään. Yritysten kilpailuvalttina onkin jo pitkään ollut työvoiman karsiminen. Mutta kestävän talouden aikaansaamiseksi meidän tulisi sen sijaan karsia energian ja materiaalien kulutusta”, kommentoi Renner nykytilannetta.

Koko raportti on luettavissa
Worldwatch-instituutin sivuilta.

Lähde: Lycos Environmental News