Ympäristönsuojelusta puuttuu vahva poliittinen tahto

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) toteaa, että keinot suojella haavoittuvia ekosysteemejä, sekä uhanalaisia kasveja ja eläimiä ovat jo käytettävissä, mutta poliittinen tahto niiden käyttämiseksi puuttuu.
Noin 11 000 lajia on tällä hetkellä sukupuuttouhan alla ja tiedemiehet arvioivat, että satoja tuhansia lajeja lisää on vaarassa.

”Meillä on tiedollisia, teknologisia ja inhimillisiä resursseja ehkäistä sukupuuttokriisi. Se, mikä puuttuu, on poliittinen tahto käyttää ja sijoittaa näihin resursseihin tulevien sukupolvien eduksi,” totesi Maritta Koch-Weiser, IUCN:n pääjohtaja, järjestön vuotuisen kansainvälisen kongressin loppulausumassa Jordanian Ammanissa.

”Ympäristö on nykyään poliittisen jännityksen syy ympäri maailman ja uhkaa muuttua merkittäväksi konfliktien aiheuttajaksi tulevina vuosina,” sanoi Jordanian kuningatar Noor, IUCN:n kokouksen suojelija.

Lajien tuho on sellaista ympäristön heikentymistä, jota ihmiskunta ei voi koskaan korjata. Ilmastonmuutos uhkaa kiihdyttää tätä kehitystä entisestään. Kokouksen osallistujat korostivat, että jollei näitä kahta uhkaa pyritä ponnekkaasti estämään, niin maapallon kasvava väestö kohtaa tällä vuosisadalla kärsimyksiä, sairauksia, selkkauksia ja köyhyyttä ennenkokemattomassa määrin.

”Aiomme pitää hallituksia vastuullisina kaikista sukupuuttokuolemista omissa valtioissaan,” korostaa IUCN:n tieteellinen johtaja James McNeely. ”Mutta tietysti meidän täytyy myös avustaa valtioita, kun ne pyytävät apuamme.”

Kansainväliseen luonnonsuojeluliittoon kuuluu valtiollisia virastoja, kansalaisjärjestöjä ja noin 10 000 tutkijaa ympäri maailman.

Lähde: Planet Ark, IUCN

Lisätietoja: www.iucn.org