Luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ilmastonmuutos Suomen vakavimmat ympäristöongelmat

Suomen ympäristökeskuksen työryhmä on saanut valmiiksi uuden katsauksen Suomen luontoon ja ympäristön tilaan. Kaksi ongelmaa nousee raportin mukaan selvästi muiden yläpuolelle. Luonnon monimuotoisuuden vähenemiselle ja ilmastonmuutokselle ei ole kyetty tekemään mitään paljosta puheesta huolimatta. Yhteiskunnallisia muutoksia, jotka kääntäisivät kehityksen suunnan, ei ole nähtävissä.

Luonnon monimuotoisuutta uhkaavat erityisesti soiden ojittaminen, maa- ja metsätalouden tehostuminen ja elinalueiden pirstaloituminen. Myös ilmastonmuutos uhkaa biodiversiteettiä. Suomen elinympäristöistä vain tuntureilla ja kaupungeilla menee raportin mukaan hyvin. Ihmisten lähiympäristöstä on huolehdittu hyvin: kaupungeissa on melko terveellistä asua. Tuntureista ei puolestaan ole juurikaan taloudellista hyötyä ihmiselle ja ne on sen vuoksi jätetty rauhaan. Tunturien ja kaupunkien välissä olevat elinympäristöt sen sijaan saavat heikon arvosanan. Huonoin tilanne on soilla, joista suurin osa on ojitettu.

Suomen ympäristökeskuksen raportti Suomen luonto – kertomus ympäristön tilasta julkaistiin cd-rom-muodossa. Se laaditaan neljän vuoden välein.

Lähde: Helsingin sanomat