Pääministeri Lipponen kaipaisi sosiaalisia innovaatiota kestävän kehityksen vauhdittajiksi

OtaEco’00 -seminaarin keskiviikkona 18.10. avannut pääministeri Paavo Lipponen muistutti kestävän kehityksen eri ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen puolen yhteenkuuluvuudesta. Lipposen mukaan informaatioyhteiskunta tuottaa hyviä välineitä ympäristökysymysten torjumiselle. Ratkaisu on kuitenkin lopulta ihmisten omissa käytännöissä ja tavoissa, joita informaatioyhteiskuntakehitys ei ole kyennyt muuttamaan. Sähköpostit tavataan yhä tulostaa paperille ja virkamiehet sukkuloivat yhä enemmän lentokoneella Helsingin ja Brysselin väliä. Edessä on Lipposen mukaan pitkä prosessi, jossa kaivataan sosiaalisia innovaatiota ja niiden avuksi hallinnollisia tukitoimia. Pääministeri nosti esiin myös mahdollisuuden etätyön tukemisesta.