Tuloverojärjestelmä ei sovellu niukkenevien luonnonvarojen aikaan

Keskiviikkona 18.10. OtaEco’00-kongressin pääpuhujana toimineen saksalaisen Friedrich Schmidet-Bleekin mukan teollisuusmaiden tulisi lisätä käyttämiensä luonnovarojen tuottavuutta ainakin kymmenkertaiseksi, mikäli kolmannen maailman maiden materiaalista hyvinvointia halutaan tuoda tuntuvasti lähemmäs teollisuusmaiden hyvinvointia. Systeemiemme muuttaminen tällaisen FACTOR 10-ajattelun mukaiseksi olisi aloitettava niin kauan kuin se vielä on mahdollista ilman suuria, ongelmien kasautumisesta aiheutuvia katkoksia. Dematerilisaation saavuttamiseen on jo nyt olemassa hyvät edellytykset niin teknisessä, taloudellisessa kuin sosiaalisessakin mielessä.

Factor 10 tarkoittaa käytettyjen luonnonvarojen tuottavuuden kymmenkertaistamista. Schmidt-Bleekin mukaan kyseisen kaltaisia mittareita tarvitaan tulevaisuudessa kestävän talousjärjestelmän saavuttamiseksi. Hänen mukaansa kestävän kehityksen kolmea osa-aluetta – ekologista, sosiaalista ja taloudellista – on jatkuvasti yhä vaikeampi erottaa toisistaan. Nykyinen sosiaalisesti ja taloudellisesti kestämätön kehitys johtaa myös ekologiseen umpikujaan. Taloutamme verotusjärjestelmä periytyy teollisen ajan alkuvaiheesta, jolloin tulojen verottaminen oli mielekästä. Nykyisin se ei enää ole ajanmukainen vaan verotuksen tulisi keskittyä luonnonvarojen käyttöön. Toinen talouden kestämätön piirre on tukiaisten jakaminen kestämättömiin hankkeisiin kuten ekologisesti kestämättömään maatalouden ylituotantoon, talojen ja teiden rakentamiseen ja hiilen tuotantoon.

Friedrich Schmidt-Bleekin kirja MIPS-Luonnon oma laskuoppi julkaistaan suomeksi perjantaina 20.10. Schmidt-Bleek on toiminut aiemmin Wuppertal-instituutissa ja on tunnettu juuri FACTOR 10 -ajattelun kehittäjänä.

Linkkejä: http://www.factor10-institute.org
http://www.wupperinst.org