Ydinvoimalaitosten turvallisuusstandardit huolestuttavat

Euroopan Maan ystävät vaatii EU:n huolehtivan, että sen tulevien jäsenmaiden ydinvoimalaitosten turvallisuusstandardit vastaavat nykyisten jäsenmaiden tasoa. Järjestö pelkää EU:n ryhtyvän soveltamaan kaksoisstandardeja ydinturvallisuuteen.

EU pyrkii parhaillaan selvittämään, kuinka jäsenyyttä hakevien maiden ydinvoimaloiden turvallisuutta tulisi arvioida. Euroopan Maan ystävien mukaan EU nojaa tässä analyysissään kuitenkin liikaa ydinvoimamyönteisiin epävirallisiin lobbaajiin, mikä voi johtaa eri arviointistandardeihin kuin nykyisissä jäsenmaissa. Tällöin Itä-Euroopan ydinvoimalaitoksilta vaadittava turvallisuustaso jäisi alhaisemmaksi kuin Länsi-Euroopassa vaadittu.

EU ei ole kyennyt muotoilemaan selkeitä vaatimuksia ydinvoimaloiden turvallisuustasosta. Maan ystävät vaatiikin, että EU ottaa käyttöön selkeät tekniset vaatimukset, jotka sen alueella olevien ydinvoimaloiden on täytettävä.

Lähde: Environmental Daily

Lisää aiheesta: Friends of the Earth Europe