Puolet Etelä-Aasian maa-alasta tuhoutunut viljelykelvottomaksi.

YK:n alaisen UNEP:in mukaan puolet Etelä-Aasian maa-alasta on muuttunut käyttökelvottomaksi maanviljelyyn huonojen viljelytottumusten, metsien häviämisen, ylilaidunnuksen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. UNEP:in mukaan tuloksena kehityksestä on laajojen alueiden aavikoituminen.

Aavikoituminen johtaa tuottavan maa-alan huomattavaan vähenemiseen ja seurauksena on usein ruoan puutetta ja köyhyyttä. Aasiassa asuu 60 prosenttia maailman väestöstä ja kolme neljännestä maailman köyhistä. Maanosan asukkaista kaksi kolmannesta elää maaseudulla.

Oma osansa kehityksessä on niin köyhillä kuin rikkaillakin valtioilla. Kehitysprosessin ulkopuolelle jääneet ovat pakotettuja etsimään toimeentulonsa marginaalisilta alueilta. Rikkaat valtiot puolestaan hyödyntävät köyhempien resursseja sumeilematta ja ajavat näitä epäkestävään tehoviljelyyn ja metsänhoitoon.

UNEP kehottaa kansainvälisiä lahjoittajia ja kehitysyhteistyötä tekeviä tahoja tukemaan projekteja, jotka taistelevat aavikoitumista vastaan. Maatalousyhteisöissä tarvitaan pikaisesti teknistä tukea ja koulutusta. Tuki tulisi UNEP:in mukaan kohdistaa erityisesti naisiin, jotta nämä voisivat osallistua taloudelliseen toimintaan ja terveen ympäristön ylläpitämiseen.

Lähde: Lycos Environment News Service