Ympäristökysymykset esillä Pohjoisen ulottuvuuden kansallisessa foorumissa

Pohjoisten alueiden ympäristökysymykset nousivat esille useissa Pohjoisen ulottuvuuden ensimmäisen kansallisen foorumin puheenvuoroissa 15.1. Oulussa. Pääministeri Paavo Lipposen mukaan Pietarin lounaisen jätevedenpuhdistamon rakentaminen kuuluu aloitteen ensimmäisiin konkreettisiin toimenpiteisiin. Hän muistutti myös, että alkuperäiskansoilla on tärkeä merkitys arktisessa yhteistyössä.

Öljyn- ja kaasuntuotannon sekä muiden luonnonvarojen hyödyntämisen vaikutukset Venäjän pohjoisten alueiden kansojen elinkeinoihin ja terveyteen ovat jääneet kotimaisessa keskustelussa taka-alalle. Suomalaisten ympäristöjärjestöjen mielestä raaka-ainetuotannon modernisointi ja tähän mennessä tapahtuneiden suunnattomien luonnontuhojen korjaaminen on nostettava Pohjoisen ulottuvuuden toimenpidelistan kärkeen.

Toisin kuin vuorineuvos Jaakko Ihamuotila puheenvuorossaan esitti, EU:n energiatulevaisuutta ei tarvitse sitoa Venäjän fossiilisiin polttoaineisiin. EU-alueella ja Venäjällä on valtavasti hyödyntämättömiä uusiutuvia energiavaroja ja energiansäästöpotentiaalia. Se ei sulje pois länsimaisten ja erityisesti eurooppalaisten öljy-yhtiöiden vastuuta nykyisen energiantuotannon aiheuttamista ympäristökatastrofeista.

Suuri osa Euroopassa kulutetusta öljystä ja maakaasusta on peräisin Venäjän pohjoisten alueiden haavoittuvasta luonnosta. Eurooppalaiset yritykset ja kuluttajat ovat pitkään hyötyneet paikallisväestön kustannuksella ympäristövaikutuksiin nähden halvasta öljystä ja kaasusta. Meidän tulee kantaa vastuumme myös fossiilisten polttoaineiden tuotannon aiheuttamista ympäristöongelmista. Pohjoisen ulottuvuuden energiakomponentin tulisi keskittyä nykyisten ongelmien ratkaisemiseen, ei uusien luomiseen.

Oulussa järjestetty Pohjoisen ulottuvuuden kansallinen foorumi kokosi Suomesta 300 elinkeinoelämän, hallinnon ja kansalaisjärjestöjen edustajaa syventämään Suomen EU-aloitetta Pohjoisen ulottuvuuden eli EU:n pohjoisten alueiden ja Venäjän sekä Baltian maiden välisestä
tiiviimmästä yhteistyöstä. Pohjoisen ulottuvuuden aloite sisältää mm.
energiavaroihin, sosiaali- ja terveyssektoriin, turvallisuuskysymyksiin sekä ympäristöasioihin liittyvää yhteistyötä.


LISÄTIEDOT
– kansainvälisten asiain päällikkö Hanna Matinpuro, Luonnonsuojeluliitto, puh. 0400-488 914
– Veli-Pekka Tynkkynen, Dodo-Tulevaisuuden elävä luonto, puh. 040-517 0521
– varapuheenjohtaja Anu Salminen, Luonto-Liitto, puh. 050-5361 024