Ruotsin ilmastotavoite julkisuuteen

Ruotsi asettaa itselleen tiukemmat kasvihuonekaasujen leikkaustavoitteet kuin Kioton sopimus edellyttää. Pääministeri Göran Persson on ilmoittanut Ruotsin hallituksen esittävän maan tavoitteeksi 2 prosentin päästövähennyksen vuoden 1990 tasolta vuoteen 2008-2012 mennessä. Kioton sopimuksen mukaan Ruotsin päästöt saisivat kasvaa 4 %. Hallituksen esitys vaatii vielä parlamentin ratifiointia.

Pääministeri Persson ei maininnut syitä hallituksen mielenmuutokseen. Todennäköisesti ainakin Ruotsin tulvat ovat vaikuttaneet päätökseen lisäämällä poliittista painetta hallitusta kohtaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Toinen syy löytynee Ruotsin odotettua vähäisemmästä päästöjen kasvusta. Ruotsin kasvihuonekaasujen päästöt olivat yllättäen vuonna 2000 samalla tasolla kuin vuonna 1990 ja päästöjen kasvun vuoteen 2008-2012 odotetaan olevan vain 0,5 %. Päästöjen 2 %:n pudotus ei tällöin vaadi erityisen rajuja toimenpiteitä. Ilmastostrategiansa konkreettisine toimenpide-ehdotuksineen Ruotsi julkaisee syksyllä.

Vain pieni osa EU-valtioista on asettanut päästöleikkauksille tiukemmat tavoitteet kuin Kioton sopimus edellyttää. Näiden maiden joukossa ovat mm. Saksa ja Iso-Britannia.

Lähde: ENDS Environmental Data Services