Ikiroudan sulaminen voi nopeuttaa ilmaston muutosta

Ilmaston muutos saattaa nopeutua, kun nousevat lämpötilat sulattavat arktisen alueen ikiroudan. Ikiroudan sulaessa siihen varastoitunut hiilidioksidi ja muut kasvihuonekaasut vapautuvat ilmakehään. Arvioiden mukaan maailman hiilestä noin 14 % on varastoitunut arktiseen maaperään.

Ikiroudan sulamisella voi olla tuhoisia vaikutuksia myös arktisen alueen eliöstölle ja alueen alkuperäisasutukselle. Yksin Venäjän arktisella alueella asuu 200 000 alkuperäisväestöön kuuluvaa ihmistä, jotka edustavat kolmeakymmentä etnistä ryhmää. Alueen elinkeinojen, kuten poronhoidon, vaarantuminen uhkaa perinteisiä elämäntapoja.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) tuoreen raportin mukaan maapallon keskilämpötila voi nousta tällä vuosisadalla 5,8°C. Arktisella alueella lämpötilan nousu voi olla tätäkin suurempi, jopa 10°C.

Lähde: Environment News Service