EU hyväksyi uudet säädökset GM-kasveista

EU:n parlamentti hyväksyi uudet geenimanipuloituja kasveja koskevat säädökset ja otti samalla askeleen uusien geneettisesti muunneltujen kasvilajien hyväksymistä kohti.

Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyivät äänin 338-52 uudet säännöt, joiden mukaan geenimuunneltuja kasveja testataan ja valvotaan. Uusi säädökset täydentävät 1990 säädettyä lakia geneettisesti muunnelluista organismeista, joka ei luonut selkeitä sääntöjä kasvien muuntelulle.

EU:n markkinoille on hyväksytty noin tusina geenimuunneltua kasvilajia, pääosin soija- ja maissilajikkeita, eikä uusia lajeja ole hyväksytty lainkaan vuoden 1998 jälkeen. Nyt hyväksyttyjä säädöksiä pidetään merkkinä siitä, että uusia lajikkeita ryhdytään jälleen hyväksymään.

EU:n uusi geenimuunneltuja organismeja koskeva lainsäädäntö on tiukin maailmassa, mutta sekä jäsenvaltiot että säädöksiä kommentoineet ympäristöjärjestöt ovat nähneet siinä paljon puutteita. Säädökset eivät kriitikoiden mukaan varmista riittävän hyvin, ettei negatiivisia terveys- ja ympäristövaikutuksia syntyisi.

Jotkin valtiot kuten Tanska, Italia ja Itävalta ovat nostaneet esiin mahdollisuuden, että yksittäinen valtio voisi edelleen kieltää geenimuunneltujen kasvien pääsyn markkinoilleen vaikka EU:n tasolla lajike hyväksyttäisiin. Näissä maissa uuden EU-direktiivin ei haluta rohkaisevan jäsenmaita omien säädöksiensä purkamiseen.

Ranska puolestaan on vaatinut, että ennen kuin uusia GM-kasveja hyväksytään, olisi laadittava säännöt, jotta geenimuunnellut organismit olisivat identifioitavissa koko niiden tuotantoketjun ajan.

Biotekniikkaan keskittyvä teollisuus sen sijaan vastaanotti uudet säädökset tyytyväisinä. Säädökset tuovat yhtenäisyyttä geenimuuntelun sääntelyyn, auttavat lisäämään kuluttajien luottamusta ja rohkaisevat investoijia uskomaan alan vakaaseen kehitykseen tulevaisuudessa, teollisuudessa uskotaan.

Lähde: Reuters