Ydinvoiman vastainen toiminta voimistuu


Valtakunnallinen ydinvoiman vastainen verkosto vastustaa lisäydinvoiman rakentamista. Laajassa verkostossa on mukana ympäristö-, poliittisia ja muita kansalaisjärjestöjä sekä yksityisiä kansalaisia ympäri Suomea. Verkostoon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta tuhansia ihmisiä.

Verkoston tavoitteena on vaikuttaa niin päätöksentekijöihin kuin kansalaisiinkin. Toimintaa jatketaan niin kauan kuin ydinvoimakysymys on ratkaisematta. Esimerkkinä verkostolla on vuoden 1993 Ydinsulku 35-liike, joka onnistui tavoitteessaan estää lisäydinvoiman rakentaminen.

Uusiutuvia energialähteitä ja energiansäästöä


Energiantuotannolla on laajoja vaikutuksia ihmisten jokapäiväiseen elämään pitkällä aikavälillä. Siksi energiaratkaisun tekeminen ei kuulu ainoastaan eduskunnalle ja teollisuudelle, vaan myös kansalaisilla on oltava tasavertainen mahdollisuus vaikuttaa päätökseen. Eri energiantuotantomuotojen vaikutusten perusteellinen ja mahdollisimman laaja arviointi julkisuudessa on tärkeä osa päätöksentekoprosessia.


Verkosto vaatii uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energiansäästöä ydinvoiman sijasta. Ydinvoima ei ole oikea ratkaisu Suomen ilmastontavoitteiden saavuttamiseen. Uusiutuvat energialähteet ovat kotimaisia, turvallisia ja työllistävät moninkertaisesti ydinvoimaan verrattuna. Energiansäästömahdollisuuksista on valtaosa edelleen käyttämättä. Energiansäästö on myös moninverroin ydinvoimaa halvempaa. Ydinsähkön halpuus Suomessa perustuukin osaltaan riskiin, joka otetaan ydinturvallisuuden ja ydinjätteiden puolella. Ydinjätteiden loppusijoituksesta päätetään Suomessa ensimmäisenä maailmassa.

Jokainen verkostoon osallistuva taho toimii omista lähtökohdistaan lisäydinvoimaa vastustaen. Verkosto tarjoaa foorumin toimia tavoitteellisessa yhteistyössä, vaihtaa kokemuksia ja saavuttaa laajempaa vaikuttavuutta. Asiantuntemuksen jakaminen on oleellinen osa verkoston toimintaa.

Kevään verkostotoimintaa


Verkoston tavoitteena on vaikuttaa kansanedustajiin sekä eduskunnan valiokuntiin. Lisäksi verkosto järjestää muun muassa valtakunnallisen viikonlopputapahtuman 16.-18.3. 2001Vantaalla sekä mielenosoituksen Tshernobyl-päivänä 26.4. 2001.

Lisäydinvoimaa vastustavan verkoston puolesta,
Aurinkoteknillinen Yhdistys/ Christer Nyman, 0400 458790
Biokaasukeskus ry/ Puheenjohtaja Simo Leinonen , 0400 670 303
Dodo – Tulevaisuuden elävä luonto/ Puheenjohtaja Simo Kyllönen, 050 343 6049
Edelleen Ei ydinvoimaa -kansalaisliike/ Anna-Liisa Mattsoff (09) 698 1416
Ekometsätalouden liitto/ Hannu Hyvönen (017) 816 444
Greenpeace/ Kampanjavastaava Harri Lammi, 050 383 1822
Isoäidit Ydinvoimaa Vastaan/ Kerttu Tiippana (09) 8036114, (09) 82 77 3310
Keskustan Opiskelijaliitto/ Puheenjohtaja Tommi Kytölä, 050 3580 160
Kuluttajat – Konsumenterna/ Markku Rämö, (09) 877 50 120, (09) 291 6681
Luonto-Liitto/ Pääsihteeri Jouni Nissinen, (09) 68 444 234, 040 828 1881
Maan Ystävät/ Oras Tynkkynen, 040 588 2594
Miljöringen rf – Ympäristörengas ry, Loviisa/ Puheenjohtaja Anita Antell,
(019) 634232
Naiset Rauhan Puolesta/ Gerd Söderholm (09) 148 4746, (09) 839 22 178
Naiset Ydinvoimaa Vastaan/ Pirkko Lindberg (09) 677 669
Natur och Miljö/ Ulrica Cronström 040 563 3044, (09) 612 2290
Nuoren Keskustan Liitto/ Puheenjohtaja Antti Kaikkonen, 040 503 8494
PAND – Taiteilijat rauhan puolesta/ Mikko Perkoila, 040 596 4548
Sitoutumaton vasemmisto/ Puheenjohtaja Laura Tuominen, 040 7309360
Suomen luonnonsuojeluliitto/ Luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen, 0400 153
133
Svensk Ungdom/ Puheenjohtaja Magnus Öster, 050 557 2725
Uhanalaisten kansojen ja kulttuurien puolesta – Fjärde världen/
Puheenjohtaja Hannu Virtanen, 040 5199055
Vasemmistonaiset/ Lena Paju, 050 5911216
Vasemmistonuoret/ Etelä-Suomen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki, 050 588 7322
Vihreät Naiset/ Kansanedustaja Anni Sinnemäki, 050 511 3166
Vihreät Nuoret ja Opiskelijat/ Varapuheenjohtaja Hanna Kaisa Saastamoinen,
040 579 8886
Ympäristö ja kehitys/ Puheenjohtaja Miia Toikka, (09) 584233
Ympäristötieteiden opiskelijat Myy ry/ Varapuheenjohtaja Kristiina Karhu,
050 530 3670