Kannanotto: kansallinen ilmastostrategia käsiteltävä eduskunnan ympäristövaliokunnassa

Eduskunnan puhemiesneuvostossa perjantaina 23.3. täpärän äänestyksen
jälkeen
syntynyt linjaus kansallisen ilmastostrategian käsittelemiseksi
talousvaliokunnassa on ennenkuulumaton päätös. Ilmastokysymykset on tähän
mennessä käsitelty poikkeuksetta eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Myös Euroopan unionissa ilmastostrategia käsitellään EU:n ympäristöministerineuvostossa. Puhemiesneuvoston päätöksen taustalla
haiskahtaakin suurteollisuuden lobbaus. Katsomme, että puhemiesneuvoston erikoisella linjauksella eduskuntaa yritetään ajaa arveluttavin keinoin lisäydinvoiman rakentamisen taakse.

Kysymys on YK:n tärkeimmän ympäristösopimuksen kansallisesta
täytäntöönpanosta. Kansallisen ilmastostrategian päätavoite, päästöjen vähentäminen, on
tärkein kansainvälinen ympäristöpoliittinen tavoite.

Kansallisen ilmastostrategian sisältämien päävaihtoehtojen KIO1 (ei
lisäydinvoimaa) ja KIO2 (1300 MW lisäydinvoimaa) taloudellinen ero on
pieni. Siksikin on erittäin kyseenalaista asettaa talouden näkökulma päällimmäiseksi ilmastostrategian käsittelyssä.

Sen sijaan on selvää, että ilmastostrategian ympäristövaikutukset ovat erittäin
merkittävät ja kauaskantoiset. Siksi on tärkeintä, että asiaa käsittelee
eduskunnan asianomainen asiantuntijaelin, joka tässä tapauksessa on ympäristövaliokunta.

Eduskunnan on syytä muuttaa puhemiesneuvoston kantaa. Puhdas ilmasto on ympäristökysymys.

Lisätietoja:
Dodo ry, Simo Kyllönen, 050 343 6049
Nuoren Keskustan Liitto, Antti Kaikkonen, 040 503 8494