Bushin budjetti leikkaa ympäristömenoja

Presidentti George W. Bushin ensimmäinen budjetti leikkaa ympäristöohjelmien ja erityisesti uusiutuvien energialähteiden tutkimuksen rahoitusta. Budjettiluonnos herätti runsaasti kritiikkiä ympäristöjärjestöissä ja kongressin demokraattijäsenissä kun taas teollisuus ja kongressin republikaanit ylistivät budjettia.

Budjetti ohjaa lisää varoja koulutukseen ja puolustukseen. Luonnonvarat, ympäristö, maatalous, liikenne ja energia ovat sektoreita, joilta menoja leikataan. Aiemmin rahoitusta saaneilta projekteilta leikataan 8 miljardia dollaria. Leikkauksilla rahoitetaan seuraavien kymmenen vuoden aikana toteutettavia 1,6 biljoonan dollarin verohelpotuksia.

Puolustusministeriön budjetti kasvaa 14,2 miljardilla 310,5 miljardiin dollariin. Uusien ydinaseiden suunnitteluun suunnataan 1,5 miljardia dollaria.

Öljyn ja kaasun etsintään suunnataan lisää varoja. Samoin ydinvoiman lisääminen saa lisärahoitusta. Myös Yhdysvaltain rakennusala iloitsee budjetista: budjetti edistää miljardilla lisädollarilla pääteiden rakentamista ja lentokenttien laajentamista, myös armeijan rakennusprojektien rahoitus kasvaa.

Energiatehokkuutta kehittävistä ohjelmista leikataan 30 % ja uusiutuvien energiamuotojen kehittämisestä 40 %.

Suuria leikkauksia tulee maatalousmaan suojeluohjelmiin. Useat ohjelmat, jotka ovat kannustaneet maanviljelijöitä lähiympäristönsä suojeluun, lakkautetaan kokonaan. Leikkaukset vievät rahoituksen mm. 162 miljoonan dollarin kosteikkojen suojeluohjelmalta, joka tarjoaa teknistä ja taloudellista apua kosteikkoja suojeleville maanviljelijöille. Ohjelmat, jotka nyt menettävät rahoituksen, muodostivat alle neljä prosenttia kaikista liittovaltion maatiloille ohjaamista tuista. Näiden ohjelmien rahoitus ei aiemminkaan ole riittänyt täyttämään sen kysyntää: vain neljännes maatiloista, jotka ovat hakeneet avustusta kosteikkojen suojeluun, on avustusta saanut. Budjetissa lisärahoitusta saavat eläin- ja kasvitautien torjumiseen tähtäävät ohjelmat sekä kaupan edistäminen.

Budjetti siirtää vastuuta ympäristön tilan tarkkailusta ja säännösten toimeenpanosta osavaltioille ja paikallishallinnolle.

Vaalikampanjassaan Bush lupasi 100 miljoonaa dollaria ohjelmaan, jossa Yhdysvallat antaisi kehitysmaiden velkoja anteeksi trooppisten metsien suojelua vastaan. Bush ei tätä lupausta näytä kuitenkaan pitävän, sillä hankkeeseen ei ole budjetissa varattu luvattua rahoitusta.

Ennen kuin budjetti hyväksytään, sen sisältö voi vielä jonkin verran muuttua. Budjetti käy ennen hyväksymistään läpi useita komiteakäsittelyjä. Myös kongressi ja senaatti antavat omat ehdotuksensa budjetista. Senaatti on jo muuttanut Bushin ehdotusta vähentämällä veroleikkauksia 400 miljardilla dollarilla ja lisäämällä budjettiin rahoitusta ilmastonmuutoksen vaikutuksien ehkäisyyn. Toinen muutosehdotus, jolla yritettiin palauttaa budjettiin 2,1 miljardia dollaria ympäristönsuojelusta leikattuja varoja, kumoutui senaatin äänestyksessä.

Lähde: Environment News Service