Sambesin jokialue vaarantunut

Sambesin jokialue, joka jakautuu kahdeksan eteläisen Afrikan valtion alueelle, on vaarassa. Metsien häviäminen, eroosio ja biodiversiteetin väheneminen uhkaavat vakavasti aluetta. Vastavalmistunut ”Sambesin alueen tila 2000” –raportti varoittaa, että kasvavat väestöpaineet ja taloudellinen hyödyntäminen ovat tuhoamassa alueen ekologisesti.

Sambesin jokialue jakautuu Angolan, Botswanan, Malawin, Mosambikin, Namibian, Tansanian, Sambian ja Zimbabwen alueelle. Alueen väestön on ennustettu kasvavan 2,9 % vuodessa, mutta luku vaihtelee maakohtaisesti. Maanviljely valtaa alaa metsiltä lisääntyvän väestön ruokkimiseksi. Tämä johtaa maan köyhtymiseen.

Välittömät taloudelliset tarpeet ohittavat poikkeuksetta ympäristön ja luonnonvarojen säilyttämisen tarpeen. Kaivostoiminta, teollisuus, maatalous ja kotitaloudet saastuttavat järviä ja jokia. Kaupunkialueilla kiinteän jätteen käsittelystä on tullut suuri ongelma: esimerkiksi Lusakan kaupungissa syntyvästä kiinteästä jätteestä vain 10 % kerätään. Metsien häviäminen kiihtyy, sillä puun käyttö rakennusmateriaalina ja polttopuuna lisääntyy kasvavan väestön paineessa. Esimerkiksi Malawissa metsä on vähentynyt 41 prosentilla vuosien 1972 ja 1990 välillä.

Malombe- ja Malawi-järvien kalakannat ovat vaarantuneet. Suurin vaikutus vesistöjen biodoversiteettiin on ollut patojen rakentamisella. Kariban, Cahora Bassan, Itezhi-tezhin and Kafuen padot ovat muokanneet suuresti tulva-alueita ja vaikuttaneet lajistoon. Uudet tulokaslajit ovat myös syrjäyttäneet alueen alkuperäislajeja. Raportin mukaan myös useat alueen lintu- ja nisäkäslajit ovat erittäin uhanalaisia.

Lähde: Newafrica.com