Turkin luonnonsuojelualueet uhattuina

Turkin hallitus on ilmoittanut Maailmanpankin myöntäneen sille kahden miljoonan dollarin lainan maan neljän tärkeän luonnonsuojelualueen säilyttämiseen. Samaan aikaan Gedizin delta, yksi maan tärkeimmistä luontoalueista, on kuitenkin tuhoutumassa. Turvassa eivät ole muutkaan luonnonsuojelualueet.

Uhattu alue sijaitsee Izmirin kaupunkin läheisyydessä. Izmir on yksi Turkin nopeimmin kasvavista kaupunkialueista. Gedizin delta on tunnettu erityisesti lintuparatiisina. Kaupungin kasvu uhkaa vakavasti alueen biologista monimuotoisuutta. Erityisesti ongelmia aiheuttavat maan kuivattaminen, rakentaminen sekä kemiallinen saastuminen.

Maailmanpankin myöntämä rahoitus kohdistetaan kuitenkin muille välittömästi uhattuina oleville alueille. Näitä ovat maan koillisosassa sijaitseva metsäalue Camili ja Euroopan puoleisessa osassa sijaitseva Igneada, Koprulun kanjoni maan eteläosassa sekä Sultansazligi, lintujen rauhoitusalue maan keskiosassa. Kaikki nämä alueet ovat olleet vakavasti uhattuja siitä huolimatta, että ne on rauhoitettu.

Keskeinen ongelma Turkissa on, että luonnonsuojelualueita hallinnoiva viranomaistaho on metsätalousministeriön alainen. Ministeriö on kiinnostuneempi talousmetsien kehittämisestä kuin lajiston suojelemisesta. Taistelussa metsätalousyhtiöitä vastaan luonnonsuojelijat ovat toistuvasti hävinneet. Esimerkiksi taistelussa Gedizin suistoalueen suojelusta suojelijat voittivat vain nimellisesti: oikeusistuin määräsi alueen suojeltavaksi, mutta käytännön toimiin päätös ei vaikuttanut millään tavoin. Alueiden tulevaisuus ei näytä valoisalta: Turkin 34:stä suojelualueesta vain yhdelle on valmisteltu edes jonkinlainen suojelusuunnitelma.

Lähde: Environment News Service