Amazonin sademetsät kutistuvat nopeasti

Hiljattain julkaistujen satelliittikuvien mukaan metsän tuhoutuminen Brasiliassa Amazonin alueella oli viime vuonna nopeinta sitten vuoden 1995.

Metsää hävisi arvion mukaan vuoden aikana 19 836 neliökilometriä. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 17 259 neliökilometriä. Satelliittikuvista tehtyihin arvioihin ei sisällytetä metsäalueita, joiden pinta-ala on alle 6,4 hehtaaria. Tästä syystä satojentuhansien pienimuotoisten hakkuiden alaa ei ole sisällytetty laskelmaan.

Brasilian ympäristöministeri José Sarney Filhon mukaan metsien tuhoutumiseen vaikuttavat mm. asutuksen leviäminen uusille alueille ja teiden rakentaminen. Brasilia kärsii tällä hetkellä energiakriisistä. Uusien voimalaitosten rakentamisen pelätään vaativan lisää laajoja hakkuita Amazonin alueella.

Vuonna 1970 vain yksi prosentti Amazonin sademetsästä oli tuhoutunut. Vuonna 2000 luku oli 15 prosenttia. 30 vuodessa on siis menetetty metsäala, jonka suuruus on Ranskan pinta-alan luokkaa.

Brasiliassa jotkin eturyhmät ajavat nykyisten suojelulakien löysentämistä. Maanviljelijöiden kongressissa toimiva lobbausryhmä pyrkii edistämään lainsäädäntöön muutosta, joka sallisi yksityisomistuksessa olevasta sademetsäalasta hakattavan 50 %. Mikäli ehdotus hyväksytään kongressissa, voivat pysyvästi suojelluiksi määrätyt alueet vähentyä merkittävästi tai kadota kokonaan.

Lähde: Environment News Service