Sinsibere – Dodon kehitysyhteistyöprojekti Malissa

Dodon kehitysyhteistyöperinteen lupaavasti aloittaneen Manombo-projektin päätyttyä uusi projekti alkaa. Tällä kertaa kohteena on Mali Länsi-Afrikassa. Projektin teemat ovat pitkälle samat kuin Manombossakin. Trooppisten metsien häviäminen on vakava ongelma. Malissa metsät ovat kuivia savannimetsiä, joiden tuhoutumisesta ei puhuta yhtä paljon kuin sademetsistä, vaikka ongelma on yhtä lailla jatkuvasti ajankohtainen. Lisätietoja Tropiikki.org-sivuilta http://www.kepa.fi/tropiikki/x_sahel.html

Mali on suuri sisämaavaltio Länsi-Afrikassa. Pinta-alaltaan se on noin 4 kertaa Suomen kokoinen, ja sen asukasluku on noin 12 miljoonaa. Maan suurin ympäristöongelma on aavikoituminen. Kaksi kolmasosaa maasta on jo aavikkoa, loput savannia. Aavikoituminen etenee jatkuvasti. Syynä tähän on ilmastonmuutos, mutta myös liian tehokas maankäyttö (laiduntaminen ja viljely) sekä hallitsematon puiden hakkaaminen lisäävät eroosiota ja sitä kautta aavikoitumista. Puiden hakkaaminen vähentää luonnollisesti myös luonnon monimuotoisuutta, ja polttopuuksi joutuvat yhä useammin myös hyötykasvit.

Kolmivuotisen Sinsibere-projektin tavoitteena on luoda uusia toimeentulomuotoja maaseudun naisille, jotka nykyään saavat suuren osan toimeentulostaan puiden hakkaamisesta ja myymisestä polttopuuksi. Sinsibere on paikallista bambaran kieltä, ja tarkoittaa apua, jota joku tarvitsee aloittaakseen jotain uutta. Syynä metsien tuhoamiseen on paitsi toimeentulon hankkiminen, myös tietämättömyys. Sen vuoksi ympäristökasvatus kuuluu keskeisenä osana projektiin. Projekti sijoittuu maaseudulle lähellä pääkaupunkia Bamakoa, jossa puiden hakkaaminen on erityisen intensiivistä Bamakon suurien markkinoiden vuoksi. Malin energiankulutuksesta 95% on puuta ja puuhiiltä, ja suurin osa energiasta menee ruuan valmistukseen.

Malissa ollaan hallitustasolla tietoisia hallitsemattoman puiden hakkaamisen vakavista seurauksista ja kotitalouksien energiankäyttöä on pyritty tehostamaan muun muassa tuomalla käyttöön energiatehokkaampia liesiä. Parhaillaan on myös menossa ohjelma, jossa tuetaan pienyrittäjiä, jotka tuovat markkinoille uusia biopolttoaineita, kuten lannasta ja muusta maatalousjätteestä tehtyjä brikettejä. Lähes kaikki kehitystyö on kuitenkin hyvin mieskeskeistä, vaikka juuri naiset hankkivat tuloja myymällä polttopuuta. Dodon projekti on maassa ensimmäinen, jossa ongelmaa lähestytään naisten kautta.

Projektissa tehdään yhteistyötä paikallisten naisyhdistysten kanssa, joiden kanssa yhdessä mietitään sopivia toimeentulomuotoja kullekin yhdistykselle. Näitä voivat olla esimerkiksi saippuan valmistus ja eläinten kasvatus. Tulevaisuudessa on tarkoituksena että yhdistykset ottavat käyttöön mikrolainat jäsenilleen. Projektiin kuuluu keskeisenä osana myös koulutus, jonka avulla varmistetaan projektin jatkuminen ja laajentuminen Dodon kolmivuotisen osuuden päätyttyäkin.

Sinsibere-projekti nivoutuu luontevasti yhteen Dodon aiempien ja nykyisten projektien kanssa: Tropiikki-sivuilta löytyy tietoa tropiikin metsistä ja Manombosta, Naisen elämää Saharan laidalla –yhteistyöprojekti Marttaliiton kanssa valottaa kirjan ja www-sivujen muodossa Länsi-Afrikan naisten elämää ja aluillaan oleva projekti vie ympäristö- ja kehitysmaatietoutta kouluihin yhdessä Tinku ry:n kanssa.

Sinsibere-projektin etenemistä voi tulevaisuudessa seurata Dodon www-sivuilta.

Yhteyshenkilö:
Oona Suokas