Kestävä kehityskuva Helsingille!

Helsingin kaupunki julkaisee vuonna 2001 Yleiskaava 2002 -työhön liittyen Helsingin maankäytön kehityskuvan, joka on nähtävillä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston sivuilla osoitteessa http://www.hel.fi/ksv. Helsingin kaupunginvaltuusto käy paperista lähetekeskuselun keskiviikkona 29.8.2001, minkä jälkeen myös kaupunkilaiset pääsevät syksyn 2001 aikana lausumaan näkemyksensä kehityskuvasta Helsingin kaupungin järjestämän asukasosallistumistoiminnan kautta.

Kehityskuvan, joka on yksi Helsingin kaupungin keskeisistä laaja-alaisista strategiapapereista, keskeinen visio on tehdä Helsingistä metropoli. Vaikka kehityskuva monin paikoin luotaa Helsingin kehitystä kestävyyden kannalta myönteisen suuntaiseksi, on kokonaisuus tältä osin täynnä keskenään ristiriitaisia pyrkimyksiä (mm. joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen suosiminen vs. moottoriteiden mahduttaminen urbaaniin tilaan).

Tämän vuoksi on aiheellista luoda kestävän kehityksen periaatteiden mukainen Helsingin kestävä kehityskuva. Tässä kehityskuvassa tullaan tarttumaan erityisesti pääkaupunkiseudun metropolikehityksen perusteluihin, globalisaation luoman kulttuurisen, teknologisen ja yhteiskunnallisen arvomurroksen pitkän aikavälin vaikutuksiin pääkaupunkiseudun kehitykselle, kestävän liikenne- ja palvelujärjestelmän minimiedellytysten luomiseen ja Helsingin seudulle ominaisten erityispiirteiden/kilpailuedellytysten nimeämiseen. Työskentelyn ydinryhmän tulevat muodostamaan arkkitehdit Marja Sopanen ja Panu Lehtovuori sekä Dodon edustajat Jarre Parkatti ja Aleksi Neuvonen.

Projektiryhmän työstämä Vieraskynä-kirjoitus kehityskuvasta Helsingin Sanomissa 28.8.2001.

Poliittisten ryhmien edustajien kommentteja kehityskuvasta Helsingin Sanomissa:
Tuomas Rantanen (vihr.)
Arto Bryggare ja Maija Anttila(sd.)
Jussi Pajunen ja Risto Rautava(kok.)

Lisätietoja Aleksi Neuvoselta.