Japanilainen Takeda World Environment Award 2001 ekologisen selkärepun käsitteen kehittäjille

Japanilainen Takeda World Environment Award 2001 ekologisen selkärepun käsitteen kehittäjille

Ekologisen selkärepun käsitteen kehittäjät Friedrich Smith-Bleek ja Ernst Ulrich von Weizsäcker saivat japanilaisen ympäristöpalkinnon MIPS-laskutavan keksimisestä ja soveltamisesta sekä ekologisen selkärepun ideasta.

MIPS eli material input per unit service viittaa suhteeseen jonkin palvelun tai tuotteen materiaalinkulutuksen ja lopputuloksen välillä. Sillä voidaan arvioida tuotteiden ja palveluiden ekologista kuluttavuutta. MIPSien ideana on myös selvittää, kuinka ihmisten tarpeet voidaan tyydyttää yhtä laadukkaasti vähemmällä, mutta tehokkaammalla luonnonvarojen käytöllä. Schmidt-Bleekin kehittämä menetelmä kannustaakin ekonomisiin, sosiaalisiin ja teknisiin innovaatioihin.

Smith-Bleekin motivaatio MIPSien kehittämiseen tuli ajatuksesta, että voisimme pitää yllä nykyistä hyvinvoinnin tasoa, mutta elää silti sopusoinnussa luonnon kanssa. Hänen mukaansa nykyiset talouden ja ympäristönhallinnan käytännöt eivät ole kestäviä, vaan palkitsevat niitä, jotka kuluttavat runsaasti luonnonvaroja tuotantoon ja rankaisevat niitä, jotka työllistävät ihmisiä.

MIPS on menetelmä, joka auttaa hahmottamaan uudella tavalla, millainen elämäntapa on luonnonvarojen suhteen säästeliäs. Esimerkiksi tietoyhteiskuntakehitystä ja tiedon verkottamista nettiin pidetään usein hyvin ympäristömyönteisenä kehityksenä. Kuitenkin MIPS-laskutapa osoittaa kiistatta, että yhdenkin tietokoneen tekemiseen kulutetaan useita tonneja uusiutumattomia raaka-aineita.

MIPSin käsitteellä on tärkeä rooli ympäristö-, energia- ja ilmastokysymyksiin keskittyvässä Wuppertal-instuutissa, jossa Smith-Bleek työskentelee. Suomessa MIPSejä on tehnyt tunnetuksi Michael Lettenmeier mm. Vihreässä Langassa ja Suomen luonto -lehdessä.

Lähde: Wuppertal-instituutti