Paviaanien on todettu pystyvän abstraktiin ajatteluun


Paviaanit ovat ns. vanhan maailman apinoita ja kuuluvat kädellisheimoon, joka eriytyi ihmisapinoiden heimosta noin 30 miljoonaa vuotta sitten. Ihmisapinoihin kuuluvien simpanssien on jo aiemmin todistettu kykenevän käsitteelliseen ajatteluun.

Paviaanien kykyä ajatella abstraktisti testattiin näyttämällä niille kolmea sommitelmaa, joista kahdessa oli 16 erilaista kuvaa riveihin järjestettyinä, ja yhdessä 16 samanlaista kuvaa samalla tavoin aseteltuna. Harjoitetut paviaanit tunnistivat, että erilaisia kuvia esittävät sommitelmat olivat enemmän toistensa kaltaisia kuin sommitelma, jossa oli toistettu vain yhtä kuvaa. Tämän tajuamiseksi tarvitaan analogiapäättelyä, jota useat tutkijat pitävät ihmisten päättelykyvyn perustana.

Koe tehtiin kahdella paviaanilla, joista toinen oli uros ja toinen naaras. Ensin ne opetettiin käyttämään tietokonetta ja joystickia, joilla ne pystyivät valitsemaan tarkoittamansa kuvat. Paviaaneille opetettiin ensin samanlaisen kuvan tunnistaminen, sitten kuvaparin tunnistaminen ja lopulta samanlaisen kuva-asetelman tunnistaminen. Harjoitteleminen vaati runsaasti aikaa ja toistoa (kuten se ihmiselläkin vaatii). Lopulta paviaanit kuitenkin oppivat tunnistamaan samankaltaisuuden.

Tutkijat totesivatkin, että vaikka erittelykyky, joka koskee relaatioiden välisiä relaatioita (eli metarelaatioita), ei olisikaan paviaanien älykkyyttä yleisesti luonnehtiva piirre, ne kuitenkin kykenevät siihen.

Testisarjaan kuului myös paviaanien vertaaminen ihmiseen. Verrokkiryhmä, kaksi ihmistä, oppi samankaltaisuudet nopeammin. Ihminen osoittautui kokeessa paviaania tarkemmaksi, kun kuvien määrää vähennettiin – 16 kuvan sijasta kuvasarjoissa olikin vain muutama kuva, ja niistä piti erottaa yhtä kuvaa toistavat sarjat sarjoista, joissa kuvat olivat erilaisia. Tutkijat arvelevat, että ihmisten paviaaneja suurempi tarkkuus olisi tekemisissä kielen kanssa: ”saman” kielellinen ilmaisu tekee ”saman” ideasta rajallisemman, minkä takia olioiden pitää olla lähes identtisiä tullakseen luokitelluksi samanlaisiksi. Paviaanien ”sama”-käsite näyttää olevan hieman hämärämpi ja inklusiivisempi.

Paviaanien kyky hahmottaa abstraktejen käsitteiden avulla on painava todiste siitä, ettei abstraktin ajattelun kyky ole pelkästään ihmisiä tai ihmisapinoita luonnehtiva ominaisuus. Tutkimuksen tekiöiden mielestä tulos vaatiikin eläinten älyllisen kyvykkyyden laajempaa testaamista, ennen kuin voidaan olettaa, että abstrahointikyky rajoittuisi vain joihinkin lajeihin.

Lähde: Lycos environmental news

Lue lisää!