Suomalaiset kiinnostuneita ostamaan ekoenergiaa

Suomalaisista 67 prosenttia olisi valmis ostamaan ekoenergiaa, mikäli se olisi samanhintaista kuin tavallinen energia. Mikäli ekoenergia olisi 2-5 penniä kalliimpaa kilowattituntia kohti kuin tavallinen energia, 46 prosenttia suomalaista olisi valmiita sen ostamiseen. Luvut ilmenevät Motiva Oy:n laatimasta kuluttajien energiansäästötutkimusten yhteenvedosta. Myönteisimmät asenteet ekoenergiaa kohtaan löytyvät 15-34-vuotiaiden, Etelä-Suomen läänissä asuvien, lapsitalouksien sekä toimihenkilöiden, yrittäjien ja johtavassa asemassa olevien piiristä.

Konkreettista tietoa kaivataan

Motivan yhteenvedossa todetaan myös, että suomalaiset kaipaavat energiansäästöön ja ekoenergiaan liittyvistä asioista perustelua, konkreettista tietoa ja henkilökohtaista neuvontaa. Suomalaiset kaipaavat myös selkeitä laskelmia siitä, mitä energiansäästö tai ekoenergiaan siirtyminen merkitsee omalle taloudelle ja ympäristölle.

Ilmastonmuutos hämmentää

Motivan tutkimuksesta ilmenee, että 73 prosenttia suomalaisista pitää ilmaston lämpenemistä uhkana. Kuitenkin 21 prosenttia näkee ilmaston lämpenemisen pikemminkin mahdollisuutena kuin uhkana. Viidennes vastaajista osasi liittää ilmastonmuutoksen hiilidioksidipäästöjen kasvuun, mutta lähes sama määrä sekoitti sen yläilmakehän otsonikatoon.

Kuluttajien energiansäästötutkimuksen yhteenveto pdf-tiedostona